Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne

Handlinger tilknyttet webside

Voksne

Mappe med information og viden, når det gælder bestemmelserne i serviceloven på voksenområdet

Tidlig forebyggende indsats (servicelovens § 82 a - § 82 d)

Her kan du finde materiale vedr. tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte, tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte, sociale akuttilbud og hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige.

Tidlig forebyggende indsats (servicelovens § 82 a - § 82 d) - Læs mere

Socialpædagogisk bistand/bostøtte

Mappe med information om servicelovens § 85 om socialpædagogisk bistand herunder bostøtte/hjemmevejledning

Socialpædagogisk bistand/bostøtte - Læs mere

Behandling og træning - voksne

Mappe med information og viden, der handler om behandling, vedligeholdelsestræning og genoptræning

Behandling og træning - voksne - Læs mere

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

Her kan du læse materiale om reglerne for kontant tilskud til ansættelse hjælpere efter servicelovens § 95.

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95) - Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA) - § 96

Mappe med information og materiale om servicelovens § 96 om BPA - borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA) - § 96 - Læs mere

Ledsagelse - voksne

Mappe med information og materiale om ledsagelse til voksne - servicelovens § 97

Ledsagelse - voksne - Læs mere

Merudgifter til voksne

Mappe med information og materiale om servicelovens § 100 - merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne - Læs mere

Botilbud

Mappe med information og materiale om serviceloven § 107 og 108 om botilbud

Botilbud - Læs mere

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Mappe med intro mv. om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie for beboere i visse botilbud

Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie - Læs mere

Sidst opdateret 27/03 2014.