Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Behandling og træning - voksne Spørgsmål svar om genoptræning og behandling Gælder behandling efter § 102 også børn?

Handlinger tilknyttet webside

Gælder behandling efter § 102 også børn?

Hej jeg har et enkelt spørgsmål. Jeg har hørt om behandling efter § 102 i serviceloven. Mit spørgsmål er: Kan man bruge denne bestemmelse til børn, og hvor står det?

Gælder behandling efter § 102 også børn?

Hej jeg har et enkelt spørgsmål. Jeg har hørt om behandling efter § 102 i serviceloven. Mit spørgsmål er: Kan man bruge denne bestemmelse til børn, og hvor står det?

 

Svar:

Det kort svar er nej - det kan man ikke.

§ 102 i Serviceloven siger: § 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Nej, § 102 kan ikke anvendes til børn, idet § 102 alene er en voksenbestemmelse. Det følger af, at § er placeret i afsnit V i Serviceloven. Afsnit V har overskriften "Voksne", og indeholder §§ 79 - 111 og  disse §§ omhandler ydelser, der er målrettet voksne.

Enkelte af voksenbestemmelserne kan dog  anvendes i relation til børn, disse §§ fremgår af  § 44, der siger: § 44. Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.

Behandling til børn

Serviceloven rummer dog også muligheder for at give støtte til behandling til børn. Se § 11, stk. 7 eller § 52, stk. 3, nr. 9.

Link til serviceloven

Sidst opdateret 12/05 2015.