Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Henvisning til psykiater

Hvilke muligheder er der for at blive henvist til en psykiater?

Hvilke muligheder er der for at blive henvist til en psykiater?

Jeg vil gerne vide, om der er lovgivning som sikrer at personer med psykisk handicap kan henvises til psykiater og få behandling uden selv at skulle betale honoraret til psykiateren?

Er der nogen tidsramme på, hvor hurtigt dette skal/kan foregå? I mit tilfælde har jeg blot fået stillet, at der som udgangspunkt går 9 måneder som minimum.

I fald der er lovgivning på området, hvilken lov er der tale om og mere specifikt, hvilke paragraffer?

Svar:

Der findes i Sundhedsloven to muligheder for henvisning til behandling hos psykiater uden egenbetaling. Vurdering af behov og henvisning foretages af den praktiserende læge.

  1. Lægen kan henvise til behandling hos en privatpraktiserende psykiater. Dette sker efter sundhedslovens § 64. Der er ventetid hos de fleste psykiatere, og der er ikke regler for ventetid. På hjemmesiden www.sundhed.dk er det muligt at finde en oversigt over speciallæger i psykiatri og deres ventetider.
  2. Lægen kan henvise til behandling på en psykiatrisk afdeling i sygehusregi. Det sker efter sundhedslovens § 86. Hvis regionen ikke kan tilbyde behandling inden for 1 måned, har personen en udvidet ret til behandling. Det fremgår af sundhedslovens § 87. Dette betyder, at personen har ret til at vælge behandling på et privat sygehus eller klinik, som regionen har indgået aftale med (aftalesygehus). Regionssygehuset skal vejlede om muligheden. Du kan læse nærmere herom i pjecen: "Når du er henvist til sygehus". I pjecen findes også oplysninger om de enkelte regioners patientkontorer, der ligeledes kan vejlede om reglerne.

Andre links:

Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren (se § 6)

Sidst opdateret 13/10 2016.