Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Misbrugsbehandling og ADHD

Jeg lider af svær ADHD og er 41 år. Har desværre selvmedicineret mig og har nu et misbrug. Jeg har brug for et afvænningsted, hvor man også forstår ADHD. Findes det til min aldersgruppe?

Findes der tilbud til behandling af ADHD til en 41-årig?

Jeg lider af svær ADHD og er 41 år. Har desværre selvmedicineret mig og har nu et misbrug. Jeg har brug for et afvænningsted, hvor man også forstår ADHD. Findes det til min alders gruppe. Min mor har skrevet til socialministeren, som skriver, vi kan søge råd hos jer.

Kan jeg søge ved sagsbehandler, eller skal jeg søge via misbrugscentret? Jeg syntes ikke, de ved nok om ADHD. Jeg har ikke gode sociale kompetencer. Det skal der også hjælp til. Jeg har en søn, som jeg skal have samvær med. Jeg har virkelig brug for hjælp nu. Det er stadig så som så med tværfaglig samarbejde. Jeg render fra det ene til det andet, og det er så besværlig, at jeg opgiver for min hovedet kan ikke rumme alt det. Så kan det være lige meget tænker jeg. Men problemet er ikke løst. Hvordan søger jeg?


Svar:

DUKH kan ikke vejlede dig om konkrete behandlingstilbud, men vi kan vejlede dig om, hvordan du får rådgivning om, hvilke behandlingsmuligheder der findes. Og dernæst kan du bede om at få en vurdering og afgørelse på at få den nødvendige hjælp i forhold til dine problemer. Kommunen har pligt til at behandle din ansøgning i forhold til alle muligheder for hjælp - det følger af Retssikkerhedslovens § 5.

Jeg vil råde til, at du henvender dig til det kommunale misbrugscenter og får rådgivning om, hvilke muligheder der er for hjælp til behandling af dine misbrugsproblemer. Det vil sikkert også være relevant at inddrage din sagsbehandler i forhold til en vurdering af, hvilken hjælp du kan have brug for, når du har svær ADHD samt har en søn. Det er vigtigt sammen med dig konkret at afdække dine problemer, således at du tilbydes den rigtige hjælp. Afhængig af hvilken indsats du har brug for i forhold til dit misbrug, skal kommunen tilbyde dig behandling efter servicelovens § 101 (evt. § 101 a) og/eller efter sundhedsloven § 142.

Tilbudsportalen har du mulighed for selv at få et indblik i, hvilke dag- og døgntilbud, der findes.

Endelig kan der være tale om, at kommunen kan bevilge en støtteperson (socialpædagogisk bistand) til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hjælpen ydes efter servicelovens § 85 og tager sigte på, at personen kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Læs mere om socialpædagogisk bistand her: Gå til siden.

Jeg forstår, at du synes, at der generelt mangler viden om ADHD i kommunen. Her vil jeg forslå, at du henviser din sagsbehandler til ADHD foreningens håndbog for sagsbehandlere.

Sidst opdateret 12/09 2016.