Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Behandling og træning - voksne Spørgsmål svar om genoptræning og behandling Retten til vederlagsfri fysioterapi

Handlinger tilknyttet webside

Retten til vederlagsfri fysioterapi

Ser man på årsag, når man vurderer, om en borger har ret til fysioterapi?

Ser man på årsag, når man vurderer, om en borger har ret til fysioterapi?

Jeg skriver på vegne af min faster.

Hun har af sin læge fået at vide, at hun ikke er berettiget til vederlagsfri bassin fysioterapi, da hendes amputationer ikke skyldes trafikuheld. Kan det passe, at man ser på årsag og ikke nuværende status i forhold til behandling?

Kan hun på anden måde få bevilliget vedvarende træning i bassin?

 

Svar:

Ja, det er rigtigt, at årsagen til behandlingsbehovet har afgørende betydning for, om man kan få vederlagsfri fysioterapi.

Efter sundhedslovens § 140 a skal kommunen tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Kommunen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i kommunen.

Det er lægen, der afgør, om man er berettiget. For at få lægehenvisningen skal man bl.a. være omfattet af en af målgrupperne. Det er som udgangspunkt personer med:

  • medfødte eller arvelige lidelser
  • erhvervede neurologiske  lidelser
  • fysiske handicaps som følge af ulykke
  • nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtlidelser 

Der er udarbejdet en diagnoseliste som supplement til de 4 hoveddiagnoser. Diagnoselisten findes i Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Det er muligt, at andre diagnoser kan være omfattet. Lægen kan i tvivlstilfælde henvise til vurdering hos speciallæge. Hvis der fortsat er tvivl, kan sagen forelægges Sundhedsstyrelsen.

Hjælp efter serviceloven

Hvis din faster ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven, kan hun prøve at søge kommunen om vedligeholdelsestræning. Det bevilges efter servicelovens § 86, stk. 2. Kommunen skal tilbyde vedligeholdelsestræning til personer, som på grund af nedsat funktionsevne har brug for en individuel træningsindsats.

Hvorvidt kommunen tilbyder bassintræning, eller andre former for træning, afhænger af  en konkret vurdering af din fasters behov. For uddybning: Se vores tidligere rådgivning om træning

Links:
Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen
Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi

Sidst opdateret 18/06 2019.