Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Behandling og træning - voksne Spørgsmål svar om genoptræning og behandling Støtte til vedligeholdelsestræning

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til vedligeholdelsestræning

Skal kommunen tilbyde træning til min faster, som har fået amputeret begge ben?

Skal kommunen tilbyde træning til min faster, som har fået amputeret begge ben?

Jeg skriver på vegne at min faster som sidste år fik amputeret begge ben over knæhøjde. Hun er boende i eget hjem og klarer sig fint. Problemet ligger i hendes træning. Hun får ikke tilbudt noget, men skal selv hele tiden være opsøgende.

Hun har spurgt til et varmtvandbassin, som ligger i hendes hjemby og har fået beskeden, at hun selv skal skaffe sig en ven som kan hjælpe under bad og svømning. Kan det passe, at hun ikke kan få bevilget en hjælper en gang ugentlig til denne aktivitet?

Hvordan ser det ud med træning? Hun har pt. fået at vide, at hun kan blive tilbudt et 3 måneders forløb og ikke mere.

Jeg tænker bare, at med to benstumper er det særdeles vigtigt, at hun bliver holdt i gang og få trænet og vedligeholdt hendes overkrop, så hun kan blive ved med at bo i eget hus - kan hun ikke få træning i ubestemt periode?

 

Svar:

Jeg vil råde jer til at anmode kommunen om en konkret vurdering af din fasters behov for træning og bede kommunen om en skriftlig afgørelse.

Kommunen skal i henhold til § 86, stk. 2 i serviceloven tilbyde vedligeholdelsestræning til personer, som på grund af en nedsat funktionsevne har brug for en individuel træningsindsats. Træningen kan bestå af mange ting: der kan være tale om træning i eget hjem, individuel træning på et center, træning på hold og herunder også bassintræning.

Kommunen træffer afgørelse om, hvilken form for vedligeholdelsestræning, der skal iværksættes. Afgørelsen skal træffes ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov, og afgørelsen skal meddeles skriftligt og være ledsaget af en skriftlig begrundelse med klagevejledning. En afgørelse om vedligeholdelsestræning skal endvidere ses i sammenhæng med evt. anden hjælp, der er bevilget, eks. hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp).

Kommunen bevilger normalt vedligeholdelsestræning for en afgrænset periode, men kommunen skal vurdere, om der er behov for forlængelse.

Praktisk hjælp i forbindelse med træningen

Hvis kommunen bevilger bassintræning som vedligeholdelsestræning, vil kommunen også skulle sikre, at personen får evt. praktisk hjælp i forbindelse med træningen.

Hvis en person selv går svømning, vil kommunen som udgangspunkt ikke være forpligtet til at yde praktisk støtte.

Ankestyrelsen har truffet en konkret afgørelse 34-18 om vedligeholdelsestræning.

Sidst opdateret 09/04 2019.