Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Varighed af genoptræning

Hvornår må kommunen stoppe genoptræning af en person med hjerneskade?

Hvornår må kommunen stoppe genoptræning af en person med hjerneskade?

Mit spørgsmål går i al sin enkelhed på, om der er noget, man kan gøre for at hindre, at kommunen stopper genoptræningen af en hjerneskadet og går over til almindelig fysioterapi i meget mindre omfang? Det er 9 måneder siden, pågældende er blevet ramt, og det er først nu her i de seneste par måneder, at han er begyndt at gøre fremskridt under genoptræningen. Alligevel henviser kommunen til, at pågældende har fået den normerede genoptræning, og sådan er det desværre bare.

  • Er der en norm på genoptræning?
  • Kan det virkeligt være rigtigt, at man bare hiver "stikket ud", når der endelig sker noget og er der ingen muligheder for at ændre denne beslutning?

Svar

Jeg antager, at den pågældende person får genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, der siger, at kommunen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning efter udskrivning fra sygehus, når personen har en genoptræningsplan efter § 84 i sundhedsloven. Jeg forstår også dit spørgsmål sådan, at du mener, at personen har behov for yderligere genoptræning.

Lovgivningen siger ikke noget om, hvor længe man har ret til genoptræning, men udgangspunktet vil være, at så længe der stadig er mål for (gen)optræning til samme grad af færdigheder/funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, vil der være pligt og ret til genoptræning. Kommunen kan godt ved opstart af genoptræning tilbyde/aftale en vis periode, men der skal ske opfølgning og evt. forlængelse, så længe der er realistiske mål for (gen)optræning. Dette vil altid bero på et samarbejde mellem personen og de sundhedspersoner, der udfører træningsindsatsen herunder en faglig vurdering.

Skriftlig begrundelse

Jeg vil anbefale at bede om en skriftlig afgørelse på, at kommunen ikke vil tilbyde yderligere genoptræning efter § 140 i sundhedsloven. En skriftlig afgørelse skal indeholde en begrundelse samt klagevejledning (se §§ 22 - 25 i forvaltningsloven).

Klageadgang

Det er muligt at klage til Styrelsen for Patientklager over sundhedsfaglig virksomhed, der blandt andet omfatter genoptræning (se § 1 i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet). Klagen vurderes ud fra om genoptræningsydelsen svarer til almindelig anerkendt faglig standard. Klager over serviceniveauet - herunder ventetider og organisering af genoptræning - skal rettes til den kommune, der yder genoptræningen.

Yderligere information

Læs her om andre muligheder for træning/behandling:

Sidst opdateret 03/07 2018.