Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Botilbud Artikler m.v. om botilbud Liste over artikler mm om botilbud

Handlinger tilknyttet webside

Liste over artikler mm om botilbud

Dynamisk liste, der opsamler artikler og Praksisnyt, der handler om botilbud
Fil D source code DUKHnyt nr. 2/2016 om botilbud
DUKH har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at beskrive og formidle vores erfaringer om udviklingen inden for handicapområdet. Med DUKH-nyt lægger vi vægt på at beskrive vores erfaringer inden for udvalgte rådgivningsfelter. Der er fokus på det retssikkerhedsmæssige aspekt, som er kerneområdet for DUKH. I dette nummer fokuserer vi på botilbud.
Fil D source code Lovguide om botilbud
DUKH's guide om botilbud efter serviceloven og almenboligloven.
Fil PDF document Praksisnyt nr. 12 botilbud
Er der frit valg af længerevarende botilbud?
Fil D source code Praksisnyt nr. 37: Unge i botilbud efter almenboligloven
Praksisnyt nr. 37 fra DUKH maj 2014, der handler om problemstillingen, som DUKH ser med unge visiteres til botilbud efter almenboligloven, men ikke har råd til at betale huslejen
Fil D source code Praksisnyt nr. 40: Værgen ønsker at flytte borger i andet botilbud
Praksisnyt nr. 40 med titlen: Når værgen ønsker at en borger skal flyttes til et andet botilbud - udgivet i september 2014
Fil application/vnd.kodak-descriptor Praksisnyt nr. 76: Flytning fra et egnet botilbud til et andet egnet botilbud i borgerens egen interesse
Praksisnyt 76-2017 om flytning fra et egnet botilbud til et andet egnet botilbud i borgerens egen interesse (servicelovens § 129, stk. 4)
Fil Troff document (with manpage macros) Praksisnyt nr. 84: Flytning og udflytning fra midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
Reglerne om flytning og udflytning fra et midlertidigt botilbud giver borgerne en række rettigheder. Således kan kommunen som omtalt ikke uden videre flytte en borger fra et tilbud til et andet eller udvisitere en borger til eget hjem.
Fil Reduktion af aflastningstimer
Notatet gennemgår med udgangspunkt i konkrete henvendelser til DUKH reglerne om aflastning efter servicelovens § 107. Vi har fået en del henvendelser fra borgere, der oplever, at kommunen reducere i antallet af aflastningstimer. Notatet henvender sig til den borger eller sagsbehandler, der ønsker en mere grundig introduktion til emnet.
Fil Troff document (with manpage macros) Valg af botilbud efter § 107
Borgeren ønsker et bestemt midlertidigt botilbud, men kommunen vil tilbyde et andet. Hvad siger egentligt reglerne? Notatet gennemgår på baggrund af konkrete henvendelser til DUKH lovgivningen på området.
Sidst opdateret 15/09 2015.