Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Botilbud Spørgsmål og svar om botilbud Afvisning af botilbud

Handlinger tilknyttet webside

Afvisning af botilbud

Kan vi afvise et botilbud og søge kommunen om et andet?

Kan vi afvise et botilbud og søge kommunen om et andet?

Min voksne datter, der pt. er hjemmeboende, er af vores kommune blevet godkendt til et længerevarende botilbud. Mit problem er, at jeg ikke mener, at det påtænkte botilbud er et godt tilbud til hende. Derfor har vi sagt nej til tilbuddet. Så derfor er mit spørgsmål: Kan vi fortsat søge om at få hende i botilbud eller med andre ord et andet botilbud til hende?

Svar

Ja, det kan I godt. Ifølge art. 19 i FN’s handicapkonvention gælder det, at ”personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform”.

Når din datter opfylder betingelserne for at blive godkendt til et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, har hun/I som udgangspunkt frit valg. Der er dog visse begrænsninger (se f.eks. principafgørelse 165-10) og netsvar: Har man ret til et botilbud i en anden kommune?).

Hvis du/I mener, at det foreliggende tilbud ikke er det rigtige til hende, så kan I anmode kommunen om at komme med et andet relevant tilbud eller selv undersøge, hvilke muligheder der er inden for det geografiske område, som er relevant for jer. Se f.eks. efter tilbud på Tilbudsportalen.

I kan også beslutte at tage imod botilbuddet fra kommunen, selv om I i første omgang ikke finder, at det er det helt rigtige botilbud. Hun har senere ret til at flytte til et andet botilbud efter reglerne i § 15 i Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 (nr. 1387 af 12.12.2006).

Støtte til midlertidige hjælpeanstaltninger i hjemmet

Bemærk, at du i ventetiden kan søge om hjælp til iværksættelse af midlertidige hjælpeforanstaltninger i hjemmet, f.eks. hjælp til personlige pleje efter servicelovens § 83 og aflastning efter servicelovens § 84. Kommunen kan ikke afslå at hjælpe dig, fordi du i første omgang ikke har taget imod tilbud om botilbud.

Sidst opdateret 07/01 2014.