Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Botilbud Spørgsmål og svar om botilbud Hvad er en friplejebolig?

Handlinger tilknyttet webside

Hvad er en friplejebolig?

Hvad er en friplejebolig

Jeg er mor til en ung fyr på 19 år, der fortsat bor hjemme. Vores søn er udviklingshæmmet og har epilepsi. Vi tænker, at han skal flytte hjemmefra i løbet af 2-3 år.
For min mand og jeg betyder det meget, at botilbuddet er tæt på os, så vi kan fortsætte den tætte kontakt til vores søn. I nabobyen ligger der noget, der hedder friplejeboliger. Hvad er det for en type boliger, og vil vores søn kunne flytte ind der?

Svar

Jeg kan ikke svare klart ja eller nej til dit spørgsmål, da det afhænger af flere ting, som jeg vil uddybe nedenfor.

En friplejebolig er en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning. Til friplejeboligerne hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter serviceloven. Friplejeboliger findes inden for både plejehjemsområdet og specialtilbudsområdet (f.eks. personer med udviklingshæmning eller sindslidelse). Ofte er friplejeboliger en selvejende institution med et bestemt værdigrundlag af f.eks. religiøs eller politisk art. 

En person, som kommunalbestyrelsen har visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform, har ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør. Friplejeboligen kan dog afslå borgeren, hvis denne ikke vurderes at ligge inden for målgruppen for den givne friplejebolig.
Retten til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør er uafhængig af, om friplejeboligen ligger i opholdskommunen eller i en anden kommune. Retten er dog betinget af, at friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere alle de tilbud, som opholdskommunen har truffet afgørelse om, at personen skal tilbydes.
Det er Socialstyrelsen, der godkender og certificerer friplejeboligerne. Friplejeboliger skal være certificeret til at yde personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Følgende ydelser efter serviceloven kan være omfattet af certificeringen:

  • § 83 a: Rehabiliteringsforløb
  • § 85: Socialpædagogisk bistand
  • § 86: Genoptræning mv.
  • § 97: Ledsagelse
  • § 98: Særlige kontaktpersoner for personer, som er døvblinde
  • § 102: Behandlingsmæssige tilbud.

Friplejeboliger skal være registreret på Tilbudsportalen, ligesom botilbud efter serviceloven og almenboligloven.

Svaret på dit spørgsmål om, hvorvidt din søn vil kunne flytte ind i friplejeboligen i nabokommunen, er således afhængig af, at kommunen vurderer, at din søn er omfattet af målgruppen for plejebolig eller en lignende boform, at friplejeboligen vurderer, at din søn er i målgruppen for det konkrete tilbud, og at tilbuddet er certificeret til at levere de ydelser, din søn har brug for.

Læs mere i:

Lov om friplejeboliger

Sidst opdateret 19/10 2015.