Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Borgerstyret personlig assistance (BPA) - § 96 Spørgsmål og svar om BPA Bevilling af ekstra timer ved sygdom

Handlinger tilknyttet webside

Bevilling af ekstra timer ved sygdom

Kan jeg få bevilget ekstra timer, når jeg er syg?

Kan jeg få bevilget ekstra timer, når jeg er syg?

Jeg har haft nuværende BPA siden 2005, hvor jeg er bevilget 11,5 time dagligt. Efter sygdom og indlæggelse på sygehus, er mit helbred forringet, og jeg har, i hvert fald i en periode, behov for hjælp 24 timer i døgnet. Vil det være muligt at få bevilget flere timer i en sådan situation?

Svar:

DUKH kan ikke vurdere, om du i din situation kan få bevilget flere timer efter § 96. Det er kommunen, der vurderer, om dit behov for hjælp har ændret sig i et sådant omfang, at du vil være berettiget til flere timers hjælp end du har på nuværende tidspunkt. Du skal derfor rette henvendelse til kommunen og søge om yderligere hjælp. Kommunen skal derefter lave en konkret og individuel vurdering af dit behov for hjælp/støtte.

Det er i den forbindelse vigtigt, at du konkret beskriver ændringerne i din helbredsmæssige situation og dit funktionsniveau samt hvilken betydning det har for dit behov for hjælp. Du kan for eksempel beskrive konkrete situationer, som du tidligere kunne magte, men som du ikke kan magte nu og samtidig beskrive, hvilken hjælp du har behov for i disse situationer.

Læs mere om BPA her. 

Sidst opdateret 17/01 2018.