Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

BPA og barnepige

Kan man få bevilget barnepige som en del af hjælpen efter servicelovens § 96?

BPA: Kan man få bevilget barnepige som en del af hjælpen efter servicelovens § 96?

Jeg har BPA-ordning, og nu betyder min ægtefælles uddannelsessituation, at jeg skal være alene med vores spædbarn nogle timer om morgenen.

Kan jeg få bevilget hjælp til barnepige, når jeg grundet mit handicap blandt andet ikke kan løfte vores barn.  

Svar:

Ja, der kan godt udmåles hjælp efter servicelovens § 96 til støtte i forbindelse med opgaver i forhold til børn, man bor sammen med.

Om der kan udmåles hjælp og omfanget af udmålingen, vil bero på en konkret individuel vurdering. Af § 95/§ 96-vejledningens pkt. 34 fremgår følgende:

"Udgangspunktet for udmålingen af hjælp efter § 96 er normalt, at udmålingen skal dække alle borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Der kan herunder udmåles støtte til varetagelse af forældreopgaven, jf. også punkt 19."

Af samme vejledning pkt. 19 fremgår blandt andet følgende:

"Det at have ansvaret for et eller flere mindre børn, som borgeren bor sammen med, kan også i sig selv være tilstrækkeligt, selv om borgeren kun i meget begrænset omfang kan påtage sig noget af det praktiske selv."

Sidst opdateret 17/01 2018.