Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

BPA og hjemmehjælp

Er det muligt at modtage hjemmehjælp af hjemmeplejen, hvis man også har en BPA-ordning?

Er det muligt at modtage hjemmehjælp af hjemmeplejen, hvis man også har en BPA-ordning?

Mit spørgsmål er ret enkelt: Er det muligt at modtage hjemmehjælp af hjemmeplejen, hvis man også har en BPA-ordning efter servicelovens § 96?

Svar:

Ja, det er muligt at modtage hjemmehjælp jf. servicelovens § 83, når der er bevilget en BPA efter servicelovens § 96. § 96 kan kun kombineres med § 83, hvis borgeren ønsker det.

Hvis borgeren ønsker en kombination af § 96 og § 83, skal den samlede hjælp svare til den bevilgede hjælp efter § 96. Der kan således ikke bevilges ekstra hjælp efter § 83, og den udmålte hjælp kan derfor enten gives som § 96 eller som en kombination af § 96 og § 83.

Følgende fremgår af  § 95/§ 96-vejledningens pkt. 35:

"Hjælp efter § 96 kan kombineres med andre hjælpeforanstaltninger, som f.eks. praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje i det omfang, borgeren ønsker det."

Fra samme vejlednings pkt. 116:

"Når kommunalbestyrelsen udmåler hjælp i form af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller BPA, vil det normalt være udgangspunktet, at tilskuddet dækker behovet for personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Der er dog ikke noget til hinder for, at en del af hjælpen ydes som naturalhjælp af kommunen eller en af kommunalbestyrelsen godkendt privat leverandør, i det omfang borgeren ønsker denne løsning ... ."

Sidst opdateret 17/01 2018.