Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Borgerstyret personlig assistance (BPA) - § 96 Spørgsmål og svar om BPA BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?

Handlinger tilknyttet webside

BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?

Kan kommunen kræve, at jeg som ægtefælle til en person med handicap skal klare al rengøring, indkøb, tøjvask osv.?

Kan kommunen kræve, at jeg som ægtefælle til en person med handicap skal klare al rengøring, indkøb, tøjvask osv.? 

Min kone har en BPA efter § 96 med hjælp 24 timer i døgnet. I forbindelse med den årlige opfølgning har sagsbehandleren oplyst, at der ikke kan bevilges tid til rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask osv., da det forventes at jeg, som rask ægtefælle, klare disse opgaver. Jeg arbejder 6 dage om ugen og har lang transporttid til arbejdet.

Kan kommunen kræve, at jeg skal klare al rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask osv.?

Svar:

Ved udmåling af hjælp til praktiske opgaver i en BPA-ordning, skal kommunen vurdere borgerens samlede situation. Kommunen skal derfor også kigge på, om der er andre medlemmer i husstanden. Udgangspunktet er, at enhver i husstanden skal varetage sin del af de praktiske opgaver i hjemmet. Det gælder således både borgeren med BPA og de øvrige medlemmer i husstanden.

Uddrag af principafgørelse 3-19:
”Det er borgeren med funktionsnedsættelsen, som skal kompenseres for sin nedsatte evne til fx at varetage de praktiske opgaver i hjemmet. Det betyder, at en kommune skal tage udgangspunkt i de opgaver, som personen ville have bidraget med, hvis personen var rask.”

”Enhver person i husstanden skal bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. En kommune skal derfor bedømme borgerens samlede situation og om nødvendigt inddrage oplysninger om eventuelt andre medlemmer af husstanden.

En kommune kan lægge til grund, at et medlem af en husstand kan varetage sin forholdsmæssige andel af opgaverne i hjemmet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Det kan være forhold som fx helbred, ressourcer og livssituation eller lignende. Hvis dette er tilfældet, skal kommunen undersøge og vurdere, i hvilket omfang den enkelte i husstanden, i lyset af sin situation, er i stand til at deltage i at løse de fælles opgaver i hjemmet. Den forholdsmæssige andel nedsættes konkret til, hvad der kan begrundes i de særlige forhold.”

 

Kommunen kan derimod ikke kræve, at en ægtefælle varetager plejeopgaver og lignende. Fra fra Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance pkt. 33:

"Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, at der ikke er hjemmel i serviceloven til at pålægge en ægtefælle eller andre at påtage sig disse udvidede pleje-, overvågnings- og ledsagefunktioner."

Sidst opdateret 01/02 2019.