Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Borgerstyret personlig assistance (BPA) - § 96 Spørgsmål og svar om BPA BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?

Handlinger tilknyttet webside

BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen?

Kan kommunen kræve, at jeg som ægtefælle til en person med handicap skal klare al rengøring, indkøb, tøjvask osv.?

Kan kommunen kræve, at jeg som ægtefælle til en person med handicap skal klare al rengøring, indkøb, tøjvask osv.? 

Min kone har en BPA efter § 96 med hjælp 24 timer i døgnet. I forbindelse med den årlige opfølgning har sagsbehandleren oplyst, at der ikke kan bevilges tid til rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask osv., da det forventes at jeg, som rask ægtefælle, klare disse opgaver. Jeg arbejder 6 dage om ugen og har lang transporttid til arbejdet.

Kan kommunen kræve, at jeg skal klare al rengøring, madlavning, indkøb, tøjvask osv.?

Svar:

Ved udmåling af hjælpen i en BPA ordning, skal kommunen tage hensyn til, om der er en rask ægtefælle, og i hvilket omfang ægtefællen kan varetage opgaver i hjemmet. Uddrag af principafgørelse 49-13:

".. Ved udmålingen af hjælpen skal det indgå, i hvilket omfang borgerens ægtefælle er i stand til at varetage opgaver i hjemmet. Varetagelsen af de huslige opgaver og pasningen af børnene er som udgangspunkt en fælles opgave. Der kan derfor ikke udmåles timer til den borgerstyrede personlige assistance i et sådant omfang, at opgaven hermed bliver varetaget fuldt ud. Omvendt må kravene til den raske ægtefælle ikke have et sådant omfang, at ægtefællen ikke har mulighed for at få hvile og fritid i tilstrækkeligt omfang til at kunne klare sin egen daglige tilværelse. Herunder skal ægtefællen have mulighed for at varetage sit arbejde, herunder som hjælper, have fritidsinteresser m.v."

Kommunen kan derimod ikke kræve, at en ægtefælle varetager plejeopgaver og lignende. Fra fra Vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance pkt. 33:

"Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, at der ikke er hjemmel i serviceloven til at pålægge en ægtefælle eller andre at påtage sig disse udvidede pleje-, overvågnings- og ledsagefunktioner."

Sidst opdateret 17/01 2018.