Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Borgerstyret personlig assistance (BPA) - § 96 Spørgsmål og svar om BPA Er der opsættende virkning, hvis kommunen nedsætter eller fratager § 96-hjælpen?

Handlinger tilknyttet webside

Er der opsættende virkning, hvis kommunen nedsætter eller fratager § 96-hjælpen?

Hvordan er jeg stillet, hvis kommunen nedsætter eller fratager den bevilgede hjælp efter § 96 (BPA)?

Hvordan er jeg stillet, hvis kommunen nedsætter eller fratager den bevilgede hjælp efter § 96 (BPA)?

Jeg har hørt, at kommunen skal give mig et varsel, hvis kommunen nedsætter eller fratager min hjælp. Er det korrekt?

Svar:

Hvis kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller frakendelse af bevilget hjælp efter servicelovens § 96, gælder et varsel på mindst 14 uger jf. servicelovens § 3 a. Varslet gælder fra den dato, hvor du har modtaget afgørelsen.

Når du modtager afgørelsen, skal du begynde at tage de nødvendige skridt for at iværksætte kommunens afgørelse, f.eks. skal du opsige de berørte hjælpere, så hjælpernes ansættelse stopper inden varslingsperiodens udløb.

Hvis du klager over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen, må kommunen først iværksætte afgørelsen, når varslingsperioden er udløbet. Det betyder, at hvis du klager, skal du ikke begynde at tage de nødvendige skridt, når du modtager kommunens afgørelse, og din hjælp fortsætter uændret i varslingsperioden. Opsigelse af dine hjælpere skal først ske ved varslingsperiodens udløb, og hjælperne skal selvfølgelig ikke opsiges, hvis du får medhold i din klage i Ankestyrelsen.

Yderligere oplysninger
Ankestyrelsen: Ny varslingsordning på servicelovens område

Sidst opdateret 13/08 2018.