Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Borgerstyret personlig assistance (BPA) - § 96 Spørgsmål og svar om BPA Forhøjet boligstøtte til bevægelseshæmmede og personer med døgnhjælp efter § 96

Handlinger tilknyttet webside

Forhøjet boligstøtte til bevægelseshæmmede og personer med døgnhjælp efter § 96

Er der særlige regler for boligstøtte til personer, der pga. deres handicap er ”nødt til” at have en større bolig?

Forhøjet boligstøtte til bevægelseshæmmede og personer med døgnhjælp efter servicelovens § 96

Jeg har hørt, at når man er afhængig af at benytte hjælpemidler indendørs, er man berettiget til en højere boligstøtte. Er det rigtigt? Er der andre særlige regler for boligstøtte til personer, der pga. deres handicap er ”nødt til” at have en større bolig?

Svar:

Der findes særlige regler for forhøjet boligstøtte, hvis man er stærkt bevægelseshæmmet og/eller hvis man modtager døgnhjælp efter servicelovens § 96.

Hvis en person i husstanden er stærkt bevægelseshæmmet, forøges det antal m2, der kan medregnes ved opgørelse af boligudgiften, med 10 m2, således der kan beregnes boligstøtte af en bolig på 75 m2 i stedet for de 65 m2, som gælder for personer, der ikke er stærkt bevægelseshæmmede (boligstøttelovens § 12, stk. 3).

Ved bedømmelsen af, om en person kan anses for at være stærkt bevægelseshæmmet i lovens forstand, lægges der vægt på, om den pågældende har et handicap af motorisk art, som medfører, at den pågældende kun vanskeligt kan bevæge sig uden hjælpemidler som kørestol eller lignende og derfor kan have behov for en større bolig. Principafgørelse M-1-08 giver et billede af, hvor meget nedsat funktionsevnen skal være, for at man er omfattet af denne bestemmelse. Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at personen har brug for albuestokke og/eller rollator inden døre.

Er et husstandsmedlem tilkendt døgnhjælp efter § 96 i serviceloven (BPA), forøges det medregnede bruttoetageareal med 10 m2. (boligstøttelovens § 12, stk. 4). Dvs. at for svært bevægelseshæmmede, der har fået bevilliget døgnhjælp, vil arealgrænsen herefter udgøre 85 m2 (65 + 10 +10), mens arealgrænsen for modtagere af døgnhjælp, der ikke er svært bevægelseshæmmede vil udgøre 75 m2 (65 + 10).

Herudover gælder, at det årlige maksimumsbeløb for boligstøtte forhøjes, hvis et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og/eller modtager døgnhjælp efter servicelovens § 96, ligesom reglen om, at boligsikring til husstande uden børn maksimalt kan udgøre 15% af boligudgiften ikke gælder i disse situationer. Se yderligere i boligstøttelovens § 22, stk. 3 og § 23.

Du kan rette henvendelse til Udbetaling Danmark og ansøge om ydelsen. Anmod om en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning, som du har ret til efter forvaltningslovens §§ 22-25.

Sidst opdateret 14/10 2016.