Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95) Spørgsmål og svar Hjælp efter § 95, stk. 3 omfatter ikke overvågning

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp efter § 95, stk. 3 omfatter ikke overvågning

Kan der bevilges overvågning efter servicelovens § 95, stk. 3, når en borger ikke kan være alene?

Kan der bevilges overvågning efter servicelovens § 95, stk. 3, når en borger ikke kan være alene?

Min søn fylder snart 18 år, og der bliver bevilget hjælp efter § 95, stk. 3, hvor jeg bliver tilskudsmodtager og arbejdsleder. Min søn kan ikke være alene, da hans funktionsniveau svarer til en 4-årig.

Kan der bevilges timer til overvågning, når min søn er i hjemmet?

Svar:

Det korte svar er nej. Der kan ikke bevilges overvågning efter servicelovens § 95, stk. 3, idet der ikke kan udmåles støtte til overvågning efter lovens § 95, stk. 2.

Forskellen på § 95, stk. 2 og stk. 3 er, at det efter stk. 2 er borgeren selv, der er arbejdsleder, og efter stk. 3 er det en nærtstående, der er arbejdsleder.

Hjælp efter § 95, stk. 2 udmåles jf. servicelovens § 83 til støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Der er tale om støtte til konkrete opgaver, som f.eks. personlig hygiejne, rengøring og lignende.

Der kan således ikke udmåles støtte til, at en hjælper er tilstede alene med henblik på overvågning. Nogle borgere har hidtil fået bevilget overvågning efter lovens § 95 stk. 3, jf. § 95 stk. 2.

Der er ikke tale om en lovændring, men en præcisering af gældende lov, der medfører en ændring af nogle kommuners nuværende praksis. Præciseringen følger af, at Vestre Landsret d. 13. maj 2015 har afsagt dom om, at tilskud til hjælp efter servicelovens § 95, stk. 2 ikke omfatter overvågning. 

Ankestyrelsen har efterfølgende i principafgørelse 63-15 truffet afgørelse, der følger linjen fra Vestre Landsrets dom. Fra afgørelsen:

"Hjælp efter bestemmelsen om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere kan alene bevilges til konkrete hjælpeopgaver i form af personlig hjælp, pleje og praktiske opgaver i hjemmet. Der kan ikke bevilges støtte til overvågning."


Sidst opdateret 11/01 2018.