Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95) Spørgsmål og svar § 95, stk. 3 – er der en grænse for hvor mange timer en pårørende må varetage hjælpen?

Handlinger tilknyttet webside

§ 95, stk. 3 – er der en grænse for hvor mange timer en pårørende må varetage hjælpen?

Hvor mange timer kan en pårørende varetage hjælpen?

Hvor mange timer kan en pårørende varetage hjælpen?

Jeg har i min kommune fået oplyst, at jeg maksimalt må arbejde 48 timer om ugen som hjælper for min voksne hjemmeboende datter. Er det korrekt?

Svar:

Det er korrekt, at der jf. servicelovens § 95, stk. 3 er en grænse på 48 timer ugentligt i forhold til varetagelse af hjælpen. Grænsen på de 48 ugentlige timer er gældende, når du som nærtstående varetager hjælpen og samtidig er tilskudsmodtager, da du i de situationer både er arbejdsgiver, arbejdsleder og hjælper. Hvis flere nærtstående varetager plejeopgaverne og samtidig er tilskudsmodtagere, kan disse tilsammen varetage plejeopgaverne i maksimalt 48 timer ugentligt.

I særlige tilfælde, f.eks. ved hjælperes sygdom og ved ferier, kan den/de nærtstående, der samtidig er tilskudsmodtagere varetage hjælpen i mere end 48 timer ugentligt. Det er kommunen, der træffer afgørelse om en eller flere nærtstående tilskudsmodtagere kan varetage hjælpen i mere end 48 timer ugentligt.

Har du som nærtstående valgt at overføre tilskuddet til f.eks. et godkendt privat firma, der varetager arbejdsgiveropgaven, og er du ansat af dette firma til at varetage hjælpen, er det de EU-retlige regler om arbejdstid, der er gældende for, hvor mange timer du maksimalt må være ansat.

Sidst opdateret 11/01 2018.