Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Ledsagelse - voksne Spørgsmål og svar - ledsagelse til voksne Ledsagelse til beboere i botilbud

Handlinger tilknyttet webside

Ledsagelse til beboere i botilbud

Kan beboere i botilbud få ledsagelse?

Kan beboere i botilbud få ledsagelse?

Hej. Jeg har et spørgsmål vedr. ledsagerordningen. Hvilken ret har man til ledsagelse, når man bor i et botilbud? Jeg spørger på baggrund af en sag, hvor kommunen generelt har frataget alle i et botilbud deres ledsagerordning.

Herudover vil jeg høre om den såkaldte opsparingsordning. Kan kommunen ligeledes fratage alle deres opsparingsordning?

 

Svar

Som udgangspunkt kan kommunen ikke bare kollektivt fratage en gruppe en bestemt ydelse. Afgørelser om bevilling samt frakendelse af ydelser skal altid ske på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgerens behov. Men derfor kan det jo godt være, at kommunens beslutning om at standse ledsagelse er i orden i det enkelte tilfælde. 

Jeg vil derfor give dig et mere uddybende billede af de relevante regler omkring ledsagelse jf. servicelovens § 97, når man bor i et botilbud. Jeg har delt mit svar op i følgende 5 punkter:

  1. Har beboere i botilbud ret til ledsagelse efter servicelovens § 97?
  2. Ledsagelse - en del af et samlet tilbud
  3. Krav om selvvalgt aktivitet
  4. Opsparing af ledsagertimer
  5. Konklusion 

1. Har beboere i botilbud ret til ledsagelse efter § 97?

Ja – du har også ret til ledsagelse, når du bor i et botilbud. Hjælp og støtte efter Serviceloven, herunder også ledsagelse, kan gives, uanset om borgeren har ophold i eget hjem eller i botilbud.

Du kan læse mere om betingelserne for at modtage ledsagelse her:

2. Ledsagelse - en del af et samlet tilbud

Men der kan være særlige forhold, som gør sig gældende, når du bor i botilbud. Ofte modtager man andre former for hjælp, som er en integreret del af botilbuddet. Og når kommunen skal vurdere, om du har ret til ledsagelse, skal der tages hensyn til den hjælp, som du i øvrigt får.

Så hvis du i forvejen som en del af botilbuddet modtager individuel ledsagelse, så skal disse så at sige modregnes i de 15 timers månedlig ledsagelse, som du har ret til, hvis du pga. dit handicap har brug for ledsagelse. 

Omvendt modtager beboere på botilbud ofte forskellige former for socialpædagogisk bistand. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ledsageordningen ikke må fungere som erstatning for den socialpædagogiske bistand og anden form for hjælp.

3. Krav om selvvalgte aktiviteter

Det hænger også sammen med, at ledsagelse efter § 97 skal benyttes til aktiviteter beboeren selv har valgt, og som ikke indeholder socialpædagogisk bistand. Eksempler kan være besøg hos frisør, restaurant eller indkøb af mad og tøj.

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse C-8-06, der kaster yderligere lys over forskellige på selvvalgte aktiviteter og øvrige – f.eks. ledsagelse til behandling.

Ledsagelse i grupper

Ledsagelse kan foregå i små grupper - f.eks. en tur i biografen sammen med et par andre beboere. Dette betragtes stadig som individuel ledsagelse, hvis den enkelte beboer selv har valgt den pågældende aktivitet med ledsagelse.

4. Opsparing af ledsagertimer

Du kan - efter en konkret aftale med kommunen - opspare ledsagetimer inden for en periode på 6 måneder. Timer, der er opsparet, men ikke forbrugt bortfalder efter 6 måneder. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinjer for opsparing.

5. Konklusion

Mit svar er derfor:

  • Kommunen kan ikke kollektivt frakende en gruppe beboer deres ledsagelse efter 97. Afgørelse om hvorvidt en borger - med ophold i botilbud - kan få ledsagelse, skal vurderes for hver enkelt beboer.
  • Kommunen kan beslutte at lade ikke forbrugte ledsagertimer bortfalde, medmindre der foreligger en konkret aftale borgeren og kommunen imellem om opsparing af ledsagetimer.

Bemærk i øvrigt At en afgørelse om frakendelse og ophør af ledsagelse skal begrundes og meddeles skriftlig, samt være ledsaget af en klagevejledning.

Yderligere information:

 

 

Sidst opdateret 01/02 2018.
Mere information om ledsagelse