Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Ledsagelse - voksne Spørgsmål og svar - ledsagelse til voksne Pårørende som ledsager

Handlinger tilknyttet webside

Pårørende som ledsager

Kan jeg ansætte min svigermor som ledsager?

Kan jeg ansætte min svigermor som ledsager?

Jeg er bevilget 15 timers ledsagelse pr. måned efter servicelovens § 97. Jeg har ansat en god veninde som min ledsager, men da hun ikke længere har mulighed for det, vil jeg høre, om jeg har mulighed for at ansætte min svigermor. Jeg ved, at der normalt ikke kan ansættes menneske med nær tilknytning til en selv, men hvad forstås som "nær tilknytning". Jeg mener at have læst en udtalelse fra Ankestyrelsen, som definerer, hvordan "nær tilknytning" skal tolkes, men kan ikke finde det igen. Ligeså vil jeg gerne høre tilfælde, hvor man har fraveget reglen om, at ansættelse af personer med nær tilknytning ikke kan forekomme.

Svar:

En person, der er bevilget ledsagelse efter servicelovens § 97, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse. Spørgsmålet er så, hvordan begrebet "meget nær tilknytning" skal forstås, og som du spørger om.

Vi har ikke kunnet finde afgørelser/udtalelser fra Ankestyrelsen, der medvirker til afklaring af begrebet. Men vi har fundet en nævnsafgørelse fra Statsforvaltningen Syddanmark (nu Familieretshuset), der har defineret begrebet ”tæt tilknytning” nærmere:

”Det Sociale Nævn har for nylig i en afgørelse taget stilling til, hvordan begrebet "meget nær tilknytning" skal forstås. Det er nævnets vurdering, at personer med ”meget nær tilknytning” bør defineres som ægtefælle/samlever, forældre og børn, idet det er denne personkreds, som i andre sammenhænge kan ære forpligtet til at deltage i forskellige praktiske opgaver i familien. Gode venner, kolleger og fjernere familiemedlemmer anses derfor ikke for at være personer med en "meget nær tilknytning" i lovens forstand.”

Vores vurdering er derfor, at det ikke umiddelbart kan afvises, at din svigermor kan ansættes som ledsager for dig, men at det må afhænge af kommunens konkrete, individuelle vurdering i forhold til, om det kan lade sig gøre i jeres tilfælde. Selv om kommunen måtte finde, at din svigermor har meget nær tilknytning til dig, skal de også forholde sig til begrebet "normalt" jf. sætningen nævnt ovenfor (der kan normalt ikke ske ansættelse af personer ...). 

Vi kan desværre ikke svare dig på, om der er andre tilfælde, hvor man har fraveget reglen om ansættelse af personer med nær tilknytning, men vil henvise dig til handicaporganisationerne, der måske har et billede af omfanget.

Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger i dette nr. af Praksisnyt, der netop behandler mulighed for at ansætte en nærtstående pårørende som ledsager.

Sidst opdateret 12/09 2019.
Mere information om ledsagelse