Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Dækning af merudgifter til håndsrækninger

Handlinger tilknyttet webside

Dækning af merudgifter til håndsrækninger

Kan jeg få dækket mine merudgifter til håndsrækninger?

Kan jeg få dækket mine merudgifter til håndsrækninger?

Jeg er 50 år og er  blevet kørestolsbruger, og jeg kan derfor ikke udføre havearbejde og reparationer. Jeg vil derfor gerne  vide om jeg kan få merudgifter til de ting, jeg ikke længere selv kan lave?

Svar:

Ja, hvis du p.g.a.  dit handicap ikke længere kan udføre  nødvendige opgaver, kan du søge om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter til håndsrækninger.

Uddybning
Det første, som kommunen skal vurdere, er, om du er omfattet af personkredsen for merudgifter efter servicelovens § 100. Du kan læse mere om personkredsen for at få merudgifter på DUKHs hjemmeside: Merudgifter til voksne - se især ”Hvem kan få hjælp til merudgifter” og ”Hvad er betingelserne for at få hjælp”.

Betingelser i øvrigt:

  • Merudgiften skal være  nødvendig  og have sammenhæng med  din nedsatte funktionsevne. Det betyder, at du skal  afholde de samme  udgifter, som andre på samme alder og i samme livssituation har. Det betyder f.eks, at opgaver, som andre normalt ville betale en håndværker for at gøre, skal du selv betale for. Omvendt skal du ikke selv betale for udgifter,  som andre ikke har eller selv ville gøre.
  • Det forudsættes, at andre i  husstanden deltager i opgaverne. Du kan læse mere om vurderingen af, i hvilket omfang kommunen må tage hensyn til den hjælp du kan forvente fra din husstand og dit netværk i øvrigt i principafgørelse 3-19.
  • Kommunen skal vurdere om det, som du søger om hjælp til, kan bevilges efter anden lovgivning, da merudgifter efter servicelovens § 100 som hovedregel er subsidiær til anden lovgivning.
  • Hvis du har en bevilling på borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96, eller modtager kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter servicelovens § 95, skal hjælperne hjælpe dig med mindre håndsrækninger. Større håndsrækninger f.eks. malerarbejde skal i stedet  søges som en merudgift. Du kan læse mere om snitfladen mellem merudgifter og en hjælperordning i principafgørelse C-9-07.
  • Kommunen må gerne have et serviceniveau, men hvis du ikke kan få udført opgaven til den fastsatte timeløn, er det kommunen, som konkret skal anvise en løsning, hvor arbejdet kan udføres til den fastsatte timeløn. Kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering jf. principafgørelse 28-16. Du kan læse  mere om selve beregningen ”Merudgifter til voksne: Beregning og omberegning”.
Bemærk i øvrigt dette vejledende svar fra Juridisk hotline (ast.dk) vedrørende udnyttelse af håndværkerfraget:
"Borgerens oplysning, om hvordan han vil udnytte skattefradraget, har betydning for beregningen af merudgiftsydelsen. ... . Det følger af kompensationsprincippet, at borgeren kun skal have dækket sine sandsynliggjorte merudgifter. Det er derfor vores umiddelbare opfattelse, at kommunen på baggrund af borgerens oplysninger om planer for udnyttelse af skattefradraget til andre formål og oplysningerne i sagen i øvrigt konkret må vurdere, hvad borgerens udgifter til ex. malerarbejde beløber sig til."

Afrunding

Det er muligt at få bevilliget hjælp til nødvendige  håndsrækninger, som er en følge af din nedsatte funktionsevne, hvis du ellers er i personkredsen. 
Du skal afholde de samme udgifter, som andre på samme alder og livssituation.
Kommunen må gerne tage hensyn til, hvilken hjælp du kan forvente at få fra din husstand og dit netværk.
Større håndsrækninger skal søges som merudgift, selvom du har en bevilling på f.eks. borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96

Læs evt. mere her:

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse pkt. 40 og 41.

Sidst opdateret 08/02 2019.