Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter

Handlinger tilknyttet webside

Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter

Kan kommunen forlange, at jeg dokumenterer mine merudgifter?

Kan kommunen forlange, at jeg dokumenterer mine merudgifter?

Jeg har handicapbil, og kommunen forlanger nu, at jeg skal dokumentere mine kørselsudgifter. Kommunen forlanger, at jeg skal lave en kørselsbog, hvor jeg skal skrive, hvor jeg kører til, hvornår og formålet med min kørsel.

Kan kommunen forlange denne dokumentation??

Svar:

Pr. 1.1.2018 trådte der nye regler i kraft, så hvorvidt du skal sandsynliggøre eller dokumentere dine merudgifter kommer an på hvor mange merudgifter du har, dvs. hvor meget du er berettiget til at få udbetalt om måneden. Fra den 1.1.2018 gælder det, at du fortsat blot skal sandsynliggøre dine merudgifter, hvis du er berettiget til under 2500 kr. pr. måned. Hvis du har meget høje merudgifter, som betyder at du søger om at få dækket merudgifter over 2500 kr. pr. måned,  skal du fremover dokumentere alle dine merudgifter, dvs. også dem imellem 534 kr. og op til 2500 kr..

Fra § 100-vejledningen - dokumentation:

"25. Kravet om dokumentation for merudgifter vil kunne opfyldes ved, at borgeren f.eks. fremviser udgiftsbilag, udskrifter fra apotek eller anden relevant dokumentation for merudgifterne. Kravet om dokumentation gælder alle merudgifter, og ikke kun de merudgifter, der er over 2.500 kr. om måneden. Dokumentationen må nødvendigvis ske på baggrund af allerede afholdte merudgifter, hvorfor kommunalbestyrelsen bør være særligt opmærksom på at foretage omberegning, hvis borgeren efterfølgende kan dokumentere ændringer i de merudgifter, der ligger til grund for den allerede givne bevilling. Hvis borgeren ikke kan dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. om måneden, skal kommunalbestyrelsen udmåle tilskud efter bestemmelsen i servicelovens § 100, stk. 3, 2. pkt., i form af ét af de to standardbeløb ud fra størrelsen på de sandsynliggjorte merudgifter."

Overgangsordning til udmålingssystemet gældende fra 1. januar 2018 - fra § 100-vejledningen:
"26. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2019 have genberegnet alle sager om merudgiftsydelse efter servicelovens § 100, hvor der udbetales tilskud efter de før den 1. januar 2018 gældende regler med oprunding til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Genberegningen skal meddeles borgeren i en afgørelse, og den ydelse, der udbetales på grundlag af genberegningen udbetales fremadrettet fra afgørelsen om genberegning og dermed ikke med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2018."

Da der er tale om en overgangsbestemmelse, anbefales det, at du gemmer alle dine kvitteringer i det kommende år - også hvis du er i tvivl om du når over grænsebeløbet på 2500 kr. om måneden.

Sidst opdateret 02/01 2018.
Nyhedsmail fra DUKH