Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter

Handlinger tilknyttet webside

Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter

Kan kommunen forlange, at jeg dokumenterer mine merudgifter?

Kan kommunen forlange, at jeg dokumenterer mine merudgifter?

Jeg har handicapbil, og kommunen forlanger nu, at jeg skal dokumentere mine kørselsudgifter. Kommunen forlanger, at jeg skal lave en kørselsbog, hvor jeg skal skrive, hvor jeg kører til, hvornår og formålet med min kørsel.

Kan kommunen forlange denne dokumentation??

Svar:

Pr. 1.1.2018 trådte der nye regler i kraft, så hvorvidt du skal sandsynliggøre eller dokumentere dine merudgifter kommer an på hvor mange merudgifter du har. Det betyder, at hvorvidt du skal sandsynliggøre eller dokumentere dine merudgifter, afhænger af, hvor meget du er berettiget til at få udbetalt om måneden.
Grænsebeløbet for månedlige merudgifter fra 1.1.2019 er på 2551 kr. Hvis du har månedlige merudgifter på 2551 kr. og derover skal du dokumentere alle dine merudgifter, også de merudgifter, der ligger under 2551 kr. om måneden. 

Kommunen kan ikke stille krav om at du skal dokumentere dine merudgifter, hvis du har udgifter på under 2551 kr. måneden.  Når du søger om merudgifter til kørsel, skal du være opmærksom på, at det kan være forskelligt, hvor meget du kan få bevilliget hjælp. Det kan for eksempel være afhængig af om der er tale om kørsel til behandling eller fritidskørsel. Din sagsbehandler er derfor nødt til at vide, hvor mange kilometer du fx har kørt til behandling for at sagsbehandleren kan beregne, hvor meget du er berettiget til.

Fra § 100-vejledningen - dokumentation: (Vi gør opmærksom på, at tallene i vejledningen er tidligere takster. Se aktuelle takster i resterende tekst)

"25. Kravet om dokumentation for merudgifter vil kunne opfyldes ved, at borgeren f.eks. fremviser udgiftsbilag, udskrifter fra apotek eller anden relevant dokumentation for merudgifterne. Kravet om dokumentation gælder alle merudgifter, og ikke kun de merudgifter, der er over 2.500 kr. om måneden. Dokumentationen må nødvendigvis ske på baggrund af allerede afholdte merudgifter, hvorfor kommunalbestyrelsen bør være særligt opmærksom på at foretage omberegning, hvis borgeren efterfølgende kan dokumentere ændringer i de merudgifter, der ligger til grund for den allerede givne bevilling. Hvis borgeren ikke kan dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. om måneden, skal kommunalbestyrelsen udmåle tilskud efter bestemmelsen i servicelovens § 100, stk. 3, 2. pkt., i form af ét af de to standardbeløb ud fra størrelsen på de sandsynliggjorte merudgifter."

Overgangsordning til udmålingssystemet gældende fra 1. januar 2018 - fra § 100-vejledningen:
"26. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2019 have genberegnet alle sager om merudgiftsydelse efter servicelovens § 100, hvor der udbetales tilskud efter de før den 1. januar 2018 gældende regler med oprunding til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Genberegningen skal meddeles borgeren i en afgørelse, og den ydelse, der udbetales på grundlag af genberegningen udbetales fremadrettet fra afgørelsen om genberegning og dermed ikke med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2018."

Hvis du ikke kan dokumentere dine merudgifter over 2551 kr. om måneden, vil du kun kunne få udbetalt et standardbeløb. Det betyder, at du kun vil kunne få udbetalt 1020 kr. måneden, hvis dine sandsynliggjorte merudgifter er imellem 545 kr. – 1530 kr. om måneden. Hvis dine sandsynliggjorte merudgifter ligger imellem 1531 kr. – 2550 kr., vil standardbeløbet være på 2040. Det vil sige, at selvom du har højere merudgifter  end 2551 kr.  vil du højst kunne få udbetalt 2040 kr. om måneden. DUKH anbefaler derfor, at du gemmer dine kvitteringer fremover.

Du kan læse mere om merudgifter til kørsel i DUKHs praksisnyt nr. 77 - Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil.

 

Sidst opdateret 27/05 2019.