Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Fodindlæg til sko efter merudgiftsbestemmelsen

Handlinger tilknyttet webside

Fodindlæg til sko efter merudgiftsbestemmelsen

Kan der ydes hjælp til fodindlæg til sko efter merudgiftsbestemmelsen?

Fodindlæg til sko efter merudgiftsbestemmelserne

Jeg har diabetes, og jeg bruger fodindlæg, da jeg ellers får trykskader på fødderne. Der er ikke tale om specialfremstillede indlæg, men indlæg der kan købes bl.a. i sportsbutikker. Min sagsbehandler har givet afslag på dækning af fodindlæg efter merudgiftsbestemmelsen og henvist til, at jeg skal kontakte kommunens hjælpemiddelafdeling for at søge udgiften dækket.

Det er jo ikke specialfremstillede indlæg, jeg søger, så er det ikke omstændigt, at jeg skal omkring hjælpemiddelafdelingen og få et afslag, førend jeg kan søge om at få udgiften dækket som en merudgift?

Svar:

Din sagsbehandler har ret i, at når der er en specialbestemmelse i serviceloven eller i anden lovgivning, skal det afklares, om du er berettiget til støtten efter denne specialbestemmelse – i dette tilfælde servicelovens § 112 om hjælpemidler. 

Ankestyrelsen har truffet flere afgørelser (f.eks. principafgørelse 131-10 og 67-10), hvoraf det fremgår, at merudgiftsydelsen i servicelovens § 100 er et supplement til øvrige bestemmelser om støtte i den forstand, at hvis en støtteydelse kan opnås gennem en særlig bestemmelse i serviceloven eller bestemmelser i anden lovgivning, skal støtten ydes efter specialbestemmelsen.

Det betyder, at din ansøgning om fodindlæg skal behandles efter bestemmelserne i servicelovens § 112, da hjælpemiddelbekendtgørelsen detaljeret afgrænser i hvilke situationer, man vil være berettiget til støtte til ortopædisk fodtøj/fodindlæg.

Hvis der er tale om, at en person benytter ”almindelige” sko (ikke ortopædiske eller specialfremstillede sko), men at personen pga. funktionsnedsættelsen har mere slid og derfor må udskifte sko oftere end andre personer, kan der efter en konkret vurdering ydes støtte hertil efter servicelovens § 100.

Sidst opdateret 22/06 2016.