Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Frakendelse af merudgiftsydelse

Handlinger tilknyttet webside

Frakendelse af merudgiftsydelse

Kan kommunen sådan lige frakende mig min merudgiftsydelse?

Kan kommunen sådan lige frakende mig min merudgiftsydelse?

Kommunen har frakendt mig min merudgiftsydelse, som jeg har fået udbetalt gennem de sidste 5 år. Kommunen har begrundet det med, at jeg ikke længere er omfattet af målgruppen. Jeg er dybt rystet over kommunens afgørelse. Det kommer bag på mig, at min sagsbehandler lige pludselig kan sige, at dette ikke er nødvendigt for mig mere. 

Kan kommunen sådan lige frakende mig min merudgiftsydelse?

Svar:

Ja, kommunen kan godt frakende dig din merudgiftsydelse, hvis du ikke længere opfylder betingelserne for at modtage den. Selv om merudgiftsydelsen efter servicelovens § 100 er en løbende ydelse, kan den altså godt frakendes.

Ankestyrelsen har udsendt en række principafgørelser vedrørende betingelserne for hjælp efter § 100. Det har skærpet kommunernes opmærksomhed på, hvem der er berettiget til ydelsen. 

Ret til at frakende i forskellige situationer

Du kan få frakendt dækningen af dine merudgifter, hvis f.eks. din funktionsevne er blevet bedre, eller fordi andre forhold i din situation har ændret sig. Du kan også få frakendt dine merudgifter, hvis lovgivningen bliver ændret, eller hvis Ankestyrelsen ændrer praksis.

1) Ankestyrelsen har i en afgørelse (C-21-08) fastslået, at en kommune har adgang til at frakende en borger retten til at modtage ydelser efter merudgiftsreglerne, selv om borgerens funktionsevne er uændret, når det er i strid med aktuel praksis at lade borgeren være omfattet af personkredsen for merudgifter. 

Fyldestgørende begrundelse

Hvis kommunen frakender dig merudgiftsydelsen efter § 100, f.eks. fordi kommunen ikke længere finder, at du er omfattet af personkredsen (målgruppen), har du krav på at få en fyldestgørende begrundelse for afgørelsen. Læs f.eks. mere herom i sagen 2011-16-1 fra Folketingets Ombudsmand og i Praksisnyt nr. 16/2012 om særligt uddybende begrundelser.

Afslutningsvis

Som du kan læse ud af svaret, har kommunen mulighed for at stoppe udbetalingen af din løbende merudgiftsydelse. Om du fortsat er berettiget til merudgiftsydelse efter servicelovens § 100, må afgøres ud fra en konkret og individuel vurdering. Når kommunen har truffet afgørelse om frakendelse, kan du klage over denne afgørelse til Ankestyrelsen, som så vil efterprøve, om kommunen har handlet i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

Sidst opdateret 13/01 2014.