Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Merudgift til sonderemedier og behandlingsredskaber

Handlinger tilknyttet webside

Merudgift til sonderemedier og behandlingsredskaber

Kan der ydes hjælp efter servicelovens § 100 til sonderemedier/behandlingsredskaber?

Kan der ydes hjælp efter servicelovens § 100 til sonderemedier/behandlingsredskaber?

Jeg har en egenbetaling til sonderemedier – kan denne udgift dækkes som en merudgift?

Svar: 

Nej, du har ikke ret til at få dækket din egenbetaling som en merudgift, da udgifter til behandlingsredskaber, herunder sonderemedier, ikke kan ydes efter serviceloven - heller ikke som merudgift.

Uddybning:
Det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at den sektor, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt, også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. I servicelovens § 100, stk. 1 er det anført, at det er en betingelse, at merudgiften ”ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov”.

Sonderemedier er et behandlingsredskab. Behandlingsredskaber er omtalt i Vejledningen om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse pkt. 55, hvor det er anført:

"55. Udgifter til behandlingsredskaber dækkes ikke efter serviceloven, men derimod efter sundhedslovgivningen. Udgifter til behandlingsredskaber afholdes af sygehusvæsenet (regionen)."

Ankestyrelsen har i principafgørelse 77-16 fastslået:

”Den sociale sektor har ikke ansvaret for behandlingsredskaber. Udgifter til behandlingsredskaber kan derfor ikke ydes efter serviceloven, heller ikke som en merudgift. Det gælder også selvom, at der er en egenbetaling efter sundhedslovgivningen”.

Sondeernæring:
Hvis du ellers er omfattet af personkredsen for nødvendige merudgifter, kan du evt. få dækket merudgifter til sondeernæring. Det forudsætter, at du ved siden af siden af din sondeernæring spiser almindelig kost, og at dine samlede merudgifter for et år overstiger 6.288 kr. (2016). Hvis du alene lever af sondeernæring, vil du normalt ikke have en merudgift, da du via sundhedslovgivningen får et tilskud på 60 % af udgiften. De resterende 40 % svarer til den gennemsnitlige udgift til almindelig kost. Du kan tale med din læge om du opfylder betingelserne for tilskud til sondeernæring.

Andre støttemuligheder
Der kan evt. ydes hjælp til egenbetaling af sonderemedier og sondeernæring efter anden lovgivning. Herom er det anført i Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.):

"Tilskud efter sundhedsloven suppleres af tilskudsmuligheder til forskellige persongrupper efter den sociale lovgivning.
Efter lov om aktiv social politik, § 82 kan kommunen yde hjælp til udgifter til sygebehandling eller lignende, der ikke dækkes af anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Det er en betingelse, at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
Efter pensionslovene har førtidspensionister, der er tilkendt pension efter reglerne fra før 1. januar 2003 og folkepensionister mulighed for at søge om personligt tillæg, hvis deres økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen træffer afgørelse efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold."

Afrunding/konklusion:

  • Du kan ikke få dækket din egenbetaling til sonderemedier som en merudgift efter servicelovens § 100.
  • Du kan muligvis få merudgiftsydelse til sondeernæring. Det forudsætter, at du ved siden af din sondeernæring spiser almindelig kost.
  • Der kan være mulighed for at modtage hjælp efter anden lovgivning.

Henvisning/læs mere:
Se evt. Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet. 

Sidst opdateret 14/01 2018.