Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Merudgifter efter folkepensionsalder

Handlinger tilknyttet webside

Merudgifter efter folkepensionsalder

Udbetaling af merudgifter ophører ved overgangen til folkepension.

Kan der ydes hjælp til merudgifter efter folkepensionsalderen?

Jeg har modtaget merudgifter i en længere årrække. Jeg får bl.a. dækket forhøjede kørselsudgifter, da jeg pga. mit handicap er nødt til at køre i en kassebil (bevilget efter servicelovens § 114), samt medicin.  Jeg har hørt, at dækning af merudgifter efter servicelovens § 100 bortfalder, når jeg bliver folkepensionist. Kan det være rimeligt? Det er jo ikke sådan, at hverken mit handicap eller mine merudgifter forsvinder den dag, jeg bliver folkepensionist.

Svar:

Hvorvidt det er rimeligt eller ej, kan DUKH ikke forholde sig til, da det er en politisk beslutning. Men det er korrekt, at udbetaling af merudgifter ophører ved overgangen til folkepension. Dette fremgår af servicelovens § 100, stk. 1. I forbindelse med overgang til folkepension skal kommunen vejlede borgeren om de støttemuligheder, der findes til folkepensionister, herunder muligheden for at søge om helbredstillæg eller personligt tillæg efter pensionsloven. Disse tillæg beror dog på en vurdering af bl.a. borgerens økonomiske forhold, hvorimod dækning af merudgifter efter servicelovens § 100 er uafhængig af indtægt og formue.

DUKH har skrevet yderligere om støttemuligheder til folkepensionister i Praksisnyt nr. 27.

Der har flere gange været fremsat beslutningsforslag vedr. fortsat udbetaling af merudgiftsydelse efter overgang til folkepension, og der har været stillet flere spørgsmål til ministeren herom gennem årene, men der er ingen aktuelle planer om at ændre aldersgrænsen for merudgifter efter servicelovens § 100.

Sidst opdateret 06/06 2016.