Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Merudgifter til handicapbil

Handlinger tilknyttet webside

Merudgifter til handicapbil

Har jeg mulighed for at søge udgifter ved min handicapbil dækket som merudgifter?

Har jeg mulighed for at søge udgifter ved min handicapbil dækket som merudgifter?

Jeg har fået tilskud til en handicapbil - så vil jeg høre om det er muligt at søge tilskud til merudgifter i forbindelse med bilen efter servicelovens § 100.

 

Svar

Som udgangspunkt skal man selv afholde alle udgifter ved at have handicapbil (bil som der er ydet støtte til efter servicelovens § 114). Der er dog visse situationer, hvor man kan få helt eller delvist tilskud til eller henstand med forskellige typer af udgifter, når bestemte betingelser er opfyldt.

Betaling af afdrag :

Det er ikke muligt efter merudgiftsbestemmelserne i servicelovens § 100 at få hjælp til betaling af afdrag på bil. Man kan dog søge om henstand med denne udgift ved manglende betalingsevne på grund af sygdom, arbejdsløshed mv. Henstand forudsætter, at der er tale om en ændring i ens situation, som medfører, at man ikke kan afdrage uden at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til eget eller familiens underhold. Der kan også gives henstand med en del af afdraget, således at der fastsættes en midlertidig afdragsordning med nedsatte afdrag.

Ved en senere udskiftning kan der tages stilling til eftergivelse, hvis der har været givet henstand. Lån kan ikke eftergives, hvis bilens værdi ved salg dækker restgælden. Man kan få betalingsfrihed under uddannelse. Det betyder, at man slipper for at betale afdragene, så længe man er under uddannelse. Er der bevilget afdragsfrihed under uddannelse afskrives ved uddannelsens afslutning et beløb, svarende til hvad der i perioden ville være afdraget, hvis afdragsfrihed ikke var bevilget.

Befordringsudgifter (Udgifter til brændstof, m.m.)

Der vil under visse omstændigheder kunne ydes tilskud til dækning af merudgifter til befordring til arbejde, dagtilbud, uddannelse, behandling og fritid. Forudsætningen er, at udgiften alene skyldes den nedsatte funktionsevne og at andre og billigere befordringsmidler pga. funktionsnedsættelsen ikke kan benyttes, samt at der er tale om en nødvendig udgift.

Driftsudgifter (f.eks. forsikring, reparation, m.m.)

Generelt kan der ikke efter merudgiftsbestemmelserne ydes støtte til andre udgifter, som fx forsikring, reparationer, benzin, mv. på en bil. Der kan dog i ganske særlige tilfælde ydes hjælp til betaling til driftsudgifter:

  1. Det vil især gælde den situation, hvor familien i forvejen har en bil, men hvor man er nødt til derudover at have en handicapbil pga. egen eller andet familiemedlems (F.eks. et barns) nedsatte funktionsevne. Altså vil der typisk være tale om situationer, hvor det er nødvendigt at have mere end en bil i husstanden. I de situationer vil forsikring og afgift for brændstofforbrug (såfremt der ikke er givet fritagelse herfor) kunne betragtes som en fuld merudgift, da der er tale om en ekstra bil. Udgiften til reparationer og serviceeftersyn må vurderes forholdsmæssigt, idet der tages hensyn til, hvor meget af kørslen, der drejer sig om transport forbundet med funktionsnedsættelsen, som fx til behandling.
  2. Det vil også gælde, hvis det kan sandsynliggøres, at man ikke ville have haft bil, hvis der ikke var et særligt kørselsbehov som følge af en nedsat funktionsevne eller lidelse. I de tilfælde vil forsikring såfremt det er nødvendigt af hensyn til funktionsnedsættelsen og afgift for brændstofforbrug (såfremt der ikke er givet fritagelse herfor) også kunne betragtes som en fuld merudgift. Reparationer mm. vil som udgangspunkt være en merudgift.
  3. Det vil endvidere gælde den situation, hvor man har en ekstraordinært stor og driftsmæssig kostbar bil som følge af en nedsat funktionsevne eller lidelse. I de tilfælde skal merudgiften til forsikring, reparationer og serviceeftersyn findes ved at sammenligne forsikringsudgiften til den bil, vedkommende tidligere anvendte, og den bil, der nu er anskaffet. Merudgiften til brændstof findes tilsvarende ved at sammenligne brændstofforbruget på den tidligere bil og den bil, der nu er anskaffet.

Se evt. også principafgørelse 70-17, hvor reglerne gennemgåes grundigt.

Sidst opdateret 25/09 2017.