Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Dokumentation af merudgifter - kørsel

Handlinger tilknyttet webside

Dokumentation af merudgifter - kørsel


Merudgifter til kørsel – kan kommunen kræve at jeg dokumenterer mine udgifter?

Jeg har en handicapbil, og kommunen kræver, at jeg skal dokumentere mine kørselsudgifter. Kommunen vil have, at jeg laver en kørselsbog, hvor jeg skal skrive, hvor jeg kører til, hvornår og hvad formålet er. Kan kommunen kræve denne dokumentation for min kørsel?


Det korte svar


DUKHs korte svar er,  at kommunen  kan have grundlag for at kræve dokumentation for dine kørselsudgifter. Dokumentationskravet  afhænger af størrelsen på dine merudgifter.  Hvis dine merudgifter er under 2551 kr. om måneden,  skal du ikke dokumentere dine merudgifter.  Du skal i stedet sandsynliggøre, hvilke  merudgifter du har. Det betyder, at du  fx skal  oplyse,   hvor mange kilometer du kører om året og til hvilket formål. Hvis du har  merudgifter der overstiger 2551 kr. om måneden, skal du dokumentere alle dine merudgifter.

DUKH vil i det uddybende svar  forklare,  hvornår kommunen kan forlange dokumentation, og hvornår det er nok,  at du sandsynliggør dine merudgifter.


Det uddybende svar    

Merudgifter over 2551 kr. om måneden skal dokumenteres               
Servicelovens § 100 siger, at borgere, der er i målgruppen for merudgifter, mindst skal have udgifter der svarer til 545 kr. i gennemsnit om måneden for at have ret til merudgifter.  Et gennemsnit betyder, at borgeren mindst skal have merudgifter på 6540 kr. om året.  De er en såkaldt minimumsgrænse.                                                                                                                   
Når en borger har merudgifter over 2551 kr. om måneden, skal borgeren kunne dokumentere alle sine merudgifter. Det vil sige, at borgeren også skal dokumentere de merudgifter, der ligger fra minimumsbeløbet på 545 kr. om måneden og derover.

Merudgifter under 2551 kr. om måneden skal ikke dokumenteres                                       
Hvis borgeren har merudgifter under 2551 kr. kan kommunen ikke kræve, at borgeren dokumenterer merudgifterne. Borgeren skal blot kunne sandsynliggøre merudgifter.  Det betyder, at borgeren skal lave et overslag over de merudgifter som borgeren forventer at få i det kommende år.

Hvornår kan kommunen i øvrigt kræve at borgeren dokumenterer merudgifterne?                         Kommunen kan i nogle tilfælde kræve, at borgeren dokumenterer kørselsudgifter, også selvom borgeren har udgifter under 2551 kr. pr. måned.  Sagsbehandleren har brug for at vide, hvor mange kilometer borgeren kører om året for at kunne beregne, hvad borgeren har ret til at få udbetalt. Der kan være forskel på beregningen om borgeren fx kører til behandling eller fritidskørsel.  I praksisnyt nr. 77 er beskrevet, hvordan kommunen skal beregne merudgifter til kørsel.

Hvis borgeren ikke kan dokumentere merudgifter                                                                      
Hvis borgeren ikke kan dokumentere, men kun sandsynliggøre   merudgifter over 2551 kr. om måneden, vil borgeren  kun kunne få udbetalt et standardbeløb. Det betyder, at borgeren vil få udbetalt 1020 kr. om måneden, hvis de sandsynliggjorte merudgifter  er  på mellem 545 kr. og  1530 kr. om måneden. Hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger mellem 1531 kr. og 2550 kr. vil standardbeløbet være på 2040 kr. Det vil sige, at selvom borgeren har højere merudgifter end 2550 kr., vil man højst kunne få udbetalt 2040 kr. om måneden, når borgeren ikke kan dokumentere sin udgift på over 2551 kr.

Opfølgning                                                                                                               
Servicelovens § 148 siger, at kommunen skal følge op på borgerens bevilling til fx merudgifter. Hvis borgeren har gemt kvitteringer, vil det være lettere at følge op på om borgeren får det beløb, borgeren har krav på. Sagsbehandler skal beregne, hvilke merudgifter borgeren skal have udbetalt i det kommende år. Hvis borgeren har haft har højere merudgifter, end beregnet, skal merudgifterne reguleres.

DUKHs anbefaling                          
DUKH anbefaler, at borgeren gemmer kvitteringer, også selvom borgeren ikke mener, at merudgifterne er større end 2550 kr. om måneden.

Link til lovgrundlag   

  • Lov om social service § 100 
  • Lov om social service § 148 stk. 2.                                                                                                                                                                                           

Hvis du vil vide mere 

 

 Sidst opdateret 27/05 2019.