Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Merudgifter til voksne og flytning til ny kommune

Handlinger tilknyttet webside

Merudgifter til voksne og flytning til ny kommune

Mister jeg mine merudgifter, hvis jeg flytter til ny kommune?

Mister jeg mine merudgifter, hvis jeg flytter til ny kommune?

Jeg modtager merudgiftsydelse efter servicelovens § 100, men skal nu snart flytte til en ny kommune. Mister jeg så min ydelse ved flytningen og skal starte helt forfra i den nye kommune?

 

Svar:

Nej, du mister ikke din merudgiftsydelse, bare fordi du flytter til en anden kommune. Din tilflytningskommune skal udbetale den af fraflytningskommunen fastsatte ydelse, indtil tilflytningskommunen selv får truffet afgørelse om dine merudgifter. Det fremgår ikke af loven, men af principafgørelse 122-09, som er meget klar og præcis:

"En tilflytningskommune var forpligtet til at udbetale de merudgiftsydelser, som fraflytningskommunen havde fastsat, indtil tilflytningskommunen selv havde truffet afgørelse om borgerens merudgifter.. ... Borgeren havde ret til at få udbetalt merudgiftsydelsen uden afbrydelser - også når han flyttede fra én kommune til en anden." 

Du skal selvfølgelig orientere fraflytningskommunen om, at du flytter. Fraflytningskommunen har pligt til at vejlede dig om bl.a. principafgørelse 122-09, så du ved, hvor du står. Du må sørge for, så snart du er flyttet til din nye kommune at kontakte dem og medbringe de nødvendige papirer fra fraflytningskommunen, så udbetalingen af merudgiftsydelsen kan fortsætte.

Intentionen med lovgivningen/principafgørelsen er, at en borger ikke må komme i klemme og miste en bevilget hjælp i en flyttesituation. Der er dog altid for dig en risiko for, at tilflytningskommunen vurderer sagen anderledes, og hvor der kan ske ændringer i ydelserne, herunder evt. frakendelse, hvis tilflytningskommunen ikke vurderer, at lovens betingelser er opfyldte. Hvis der sker sådanne ændringer, vil du kunne klage til Ankestyrelsen over afgørelsen.

Sidst opdateret 11/11 2015.