Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Merudgifter ved flytning

Kan jeg få hjælp til at flytte, da jeg på grund af min lidelse skal flytte i anden bolig?

Kan jeg få hjælp til at flytte, da jeg på grund af min lidelse skal flytte i anden bolig?

Jeg er omfattet af personkredsen til servicelovens § 100. Kan jeg få hjælp til at flytte, da jeg grundet min lidelse skal flytte i anden bolig?

Svar:

Ja, i konkrete tilfælde kan der bevilges merudgifter efter servicelovens § 100 i forbindelse med flytning. Det vil bero på en individuel og konkret vurdering, om du er berettiget til hjælpen. Derfor kan jeg ikke vurdere, om du vil kunne få bevilget hjælp i forbindelse med din flytning.

Lovgivningen

Af Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse fremgår det blandt andet, at der kan bevilges merudgifter i forbindelse med flytning til anden bolig, når flytningen er betinget af en nedsat funktionsevne, og der nævnes blandt andet leje af flyttebil m.m. (pkt. 45). Ud over hjælp til selve flytningen kan der i konkrete tilfælde ydes merudgifter til forhøjet husleje. Af vejledningens  pkt. 46 fremgår det således, at borgerens udgifter til forhøjet husleje kan dækkes, hvis den forhøjede husleje er begrundet i flytning til anden bolig som følge af nedsat funktionsevne. Det er alene den husleje, som skyldes den nedsatte funktionsevne, der kan bevilges som merudgift.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 110-15 præciseret, at når borgeren er nødt til at flytte fra sin bolig til en dyrere bolig på grund af en nedsat funktionsevne, skal der ved beregningen af merudgifter til husleje tages udgangspunkt i, hvad andre personer uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation har af udgifter til husleje. Beregningen af merudgifterne til husleje skal således ikke tage udgangspunkt i de huslejeudgifter, som borgeren havde, før borgeren blev nødt til at flytte som følge af sin funktionsnedsættelse.

Derudover fremgår det af vejledningen, at betaling af indskud i en anvist lejebolig efter servicelovens § 116, stk. 4 skal afgøres efter § 100.

Andre muligheder for støtte til flytning

Der er mulighed for at søge om hjælp til flytteudgifter efter aktivlovens § 81 og § 85. § 81 og § 85 er begge trangsbestemmelser, hvilket betyder, at hvis kommunen på baggrund af en økonomisk beregning vurderer, at du selv kan betale, kan du ikke få støtte. Derudover skal der som udgangspunkt jf. § 81 være tale om en uforudset udgift. Dog kan kommunen undtagelsesvis efter en konkret vurdering yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses. Hjælp til flytning jf. § 85 er ikke betinget af, om udgiften er uforudset. Både § 81 og § 85 er subsidiære i forhold til § 100, hvilket betyder, at din ansøgning, når du er omfattet af personkredsen efter servicelovens § 100, først skal vurderes i forhold til § 100. Se evt. principafgørelse C-53-05.

Bemærk også principafgørelse 28-16, hvis du f.eks. flytter fra en bolig uden have til en bolig med have. Fra afgørelsen:

"Kommunen skal udmåle merudgifter med udgangspunkt i, at borgeren skal kunne leve som andre borgere på samme alder og i samme livsituation uden funktionsnedsættelse. Dette gælder også, når borgeren flytter til en ny bolig og i den forbindelse søger om merudgifter til håndsrækninger. Kommunen kan ikke afvise at dække nødvendige merudgifter til håndsrækninger alene med den begrundelse, at borgeren ikke havde udgiften før flytningen, eller at borgeren allerede vidste, at borgeren ikke selv kunne varetage opgaven ved indflytning i en ny bolig. Udgiften skal være en følge af borgerens nedsatte funktionsevne og ikke af boligens stand."

Sidst opdateret 14/01 2018.