Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Voksne Merudgifter til voksne Spørgsmål og svar - merudgifter til voksne Merudgiftsydelse og hjælp til rengøring

Handlinger tilknyttet webside

Merudgiftsydelse og hjælp til rengøring

Kan der ydes hjælp til almindelig rengøring efter § 100?

Kan der ydes hjælp til almindelig rengøring efter § 100?

Jeg har fået afslag på praktisk hjælp efter servicelovens § 83, og jeg vil høre om det er muligt at få det bevilget som merudgift?

Svar:

Nej, du kan ikke få merudgiftsydelse  til almindelig rengøringshjælp.

Almindelig rengøring og praktisk hjælp kan bevilges efter servicelovens § 83. Hvis du ikke opfylder betingelserne efter § 83, vil du ikke i stedet kunne få det bevilget som merudgift efter servicelovens § 100.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 75-16 fastslået, at

  • servicelovens § 100 ikke kan anvendes, når borgeren søger om hjælp, der er omfattet af specialbestemmelserne (her § 83) i serviceloven, idet reglerne om merudgifter er subsidiære i forhold til anden lovgivning og andre bestemmelser i den sociale lovgivning,
  • hvis udgifterne kan dækkes af andre bestemmelser i eller uden for den sociale lovgivning, finder reglerne om merudgifter ikke anvendelse,
  • når ydelser forudsættes bevilget efter reglerne om praktisk hjælp, kan reglerne om merudgifter ikke anvendes, uanset at betingelserne for hjælp efter reglerne om praktisk hjælp i det konkrete tilfælde ikke er opfyldt.

Så derfor er der ikke mulighed for at yde hjælp til almindelig rengøring efter § 100 som merudgift.

Hovedrengøring: Hovedrengøring er også omfattet af servicelovens § 83. Det fremgår bl.a. af dette vejledende svar fra Juridisk hotline af den 23.1.2016: "Hovedrengøring skal ydes efter servicelovens § 83. Dog kan der være tale om opgaver, som efter sin art ikke er omfattet af reglerne om hjælp til praktiske opgaver i hjemmet efter servicelovens § 83. Dette kan være f.eks. vedligeholdelsesopgaver, udflytning af tunge møbler og skadedyrsbekæmpelse. Disse kan dækkes som merudgifter, hvis betingelserne herfor er opfyldte."

Håndsrækninger efter § 100

Hvis man ellers er omfattet af personkredsen efter servicelovens § 100  og har årlige merudgifter, der overstiger grænsebeløbet på 6408 kr. (2018) , har man mulighed for at evt. at få bevilget hjælp til håndsrækninger til diverse opgaver i hjemmet. Af eksemplar på opgaver i hjemmet kan nævnes vedligeholdelse af bolig, udvendig vask af vinduer m.v. (læs evt. mere herom i § 100-vejledningen pkt. 40).

Sidst opdateret 14/01 2018.