Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Overvægt og merudgifter

Kan kommunen kræve, at jeg skal tabe mig?

Kan kommunen kræve, at jeg skal tabe mig?

Jeg har i en årrække været meget overvægtig. Det har givet mig mange problemer i forhold til at komme rundt m.v. Nu ønsker jeg at søge om støtte til køb af bil og til mine merudgifter pga. overvægten, men det siger kommunen, at jeg godt kan lade være med. Min sagsbehandler siger, at jeg bare skal tabe mig, men det er jeg ikke i stand til.

Kan kommunen kræve, at jeg skal tabe mig, f.eks. ved behandling eller operation?

 

Svar:

Ja, kommunen kan som udgangspunkt godt stille krav om, at du skal tabe dig i sager om merudgifter og støtte til køb af bil, hvis begrænsningen af funktionsevnen helt eller delvist er forårsaget af overvægten. Du har pligt til at medvirke ved behandlingen, hvis det har betydning for funktionsevnen. 

For at yde støtte til bil og merudgifter til voksne efter serviceloven skal du have en varig nedsættelse af funktionsevnen, som ikke kan forbedres ved behandling. Det fremgår bl.a. af principafgørelse 83-13. Heraf fremgår det også, at ved vurderingen af, om overvægt er en varig lidelse uden mulighed for behandling, kan der som udgangspunkt lægges vægt på mulighederne for behandling af overvægt under følgende forudsætninger: 

  • Der skal foreligge konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, som kan medføre forbedring af funktionsevnen.
  • Det skal være dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på funktionsevnen.
  • Der skal være lægelig indikation for, at vægttab vil forbedre funktionsevnen.
  • Behandlingen må ikke indeholde væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed. Der kan ikke lægges vægt på muligheden for operativt indgreb, hvis borgeren ikke vil medvirke, da operation kan indebære risiko for liv og førlighed.
  • Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af funktionsevnen.

Så ja, kommunen kan stille krav om vægttab, når ovennævnte forudsætninger er opfyldt, men kommunen kan ikke stille krav om, at du skal lade dig operere, hvis du ikke selv ønsker det.

Sidst opdateret 13/01 2014.