Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Bostøtte til borger i arbejde?

Kan man få en bostøtte, selv om man kan passe et arbejde?

Kan man få en bostøtte, selvom man kan passe et arbejde?

Kan jeg få hjælp til bostøtte,  selv om jeg  kan passe mit arbejde?  Jeg har ADHD og har kun har problemer med at overskue min hverdag, når jeg ikke er på arbejde?


Det korte svar

Ja, der er mulighed  for bostøtte, selv om du kan passe dit arbejde og kun har problemer, når du ikke er på arbejde.

Det uddybende svar

Målgruppen for bostøtte efter servicelovens § 85  er personer, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 6-18 afgjort, at

”Socialpædagogisk støtte kan bevilges til borgere, der har ressourcer til at klare sig selv på nogle områder, men samtidig har behov for hjælp på andre områder”.

Det vil sige, at man godt kan få bostøtte, selv om man kan passe et arbejde  og kun har problemer med for eksempel at få ryddet op  eller overskue sin økonomi.

Bostøtte søges hos kommunens sagsbehandler. Det betyder, at sagsbehandleren skal undersøge, om man er i målgruppen for bostøtte, og hvad man kan få hjælp til.  Sagsbehandleren skal tage udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Det kan f.eks. være  at få hjælp  til at komme i gang med praktiske opgaver, hjælp til at få styr på økonomi, konfliktløsning og  råd- og vejledning.

Når sagsbehandleren har besluttet,  om man kan få bostøtte skal man have  en skriftlig afgørelse med begrundelse. Hvis man får afslag på bostøtte skal sagsbehandleren sørge for, at man får en klagevejledning.  Man har ikke ret til et klagevejledning, hvis man får fuldstændig  medhold i det man har søgt om.

Man har ret til at få en handleplan, hvis man får bevilget bostøtte. I handleplanen kan sagsbehandleren skrive, hvad man får hjælp til,  og hvad målet er med bostøtten.

Det  er kommunen, som bestemmer, hvem der skal være bostøtte. Det betyder, at man ikke selv kan bestemme, hvem man skal have hjælp af.  

Link til lovgrundlag

Servicelovens § 85
Vejledning om socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersoner, behandling og pasning af nærtstående efter reglerne i serviceloven

Hvis du vil vide mere

Principafgørelse 6-18 , hvor du kan læse mere om  målgruppen for bostøtte.


Sidst opdateret 24/09 2018.