Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Kriterier for tildeling af bostøtte

Kan man få en bostøtte, selvom man kan passe et arbejde?

Kan man få en bostøtte, selvom man kan passe et arbejde?

En god ven af mig har en ret alvorlig ADHD. Han er velbegavet, uddannet kok og arbejder med succes som sådan. Problemet er, at han på jobbet fungerer fint i den struktur og de rammer, som arbejdet giver, men hjemme er alt noget rod, eller måske nærmere kaos. Han bor alene og har vanskeligheder med at holde orden, gøre rent, betale regninger mm. Endnu hjælper hans forældre og en søster, men han er bekymret for fremtiden og ked af ikke at kunne klare tingene selv. Han har stor indsigt og motivation for at få hjælp, men mener ikke, at han kan få det, fordi han umiddelbart ser ud til at fungere og har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg mener, at han kan søge bostøtte efter servicelovens § 85? Har man ret til SKP/mentor eller lign. selv om man kan passe et arbejde?

 

Svar:

Ja, der er mulighed for bostøtte efter servicelovens § 85, selv om han kan passe et arbejde. Jeg vurderer umiddelbart, at det ikke er relevant for din bekendte at søge om støttekontaktperson (SKP) efter servicelovens § 99, da det bl.a. er målrettet til særligt socialt udstødte borgere, eller om mentorstøtte efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 9 b, da din bekendte netop fungerer godt på sit arbejde.

I forhold til socialpædagogisk støtte er der ikke i lovgivningen eller i principafgørelser fra Ankestyrelsen givet retningslinjer, der præcist forholder sig til dit spørgsmål, men reglerne for at få bevilget socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 er, at man skal have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I din bekendtes situation gør det sig gældende, at han med tilstrækkelig struktur kan fungere på sit arbejde, men at han herudover har vanskeligheder med at få skabt den samme struktur, når han har fri. Det vil derfor være i forhold til hans hjemlige situation, at han kan ansøge kommunen om socialpædagogisk støtte med henblik på, at han via optræning og hjælp til udvikling af færdigheder kan blive i stand til at leve så selvstændigt som muligt, og at han derigennem forhåbentlig bliver i stand til at få skabt den samme struktur i hjemmet som på arbejdet.

Afgørelse og bevilling

Det vil være din bekendtes kommune, der afgør, om han kan bevilges støtten, og om bostøtten skal bevilges for en kortere eller længere periode. Det er endvidere kommunen, der afgør, hvem der i givet fald skal levere støtten (se evt. dette svar). Såfremt din bekendte bevilges socialpædagogisk støtte, kan der blive tale om, at der skal udarbejdes en handleplan for voksne efter servicelovens § 141, hvori formålet og indsatsen beskrives.

Sidst opdateret 14/10 2014.