Overskrift:

Funktionsevnemetoden

Tekst:

Når du søger om hjælp efter servicelovens § 100 til dækning af dine nødvendige merudgifter, skal kommunen som hovedregel anvende funktionsevnemetoden. I sager, hvor det vurderes, at din funktionsevnenedsættelse er ubetydelig, eller i sager, hvor kompensationsbehovet er åbenbart, kan kommunen beslutte ikke at anvende metoden. Metoden er beskrevet i: Bekendtgørelse om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser.


Bemærk: Kommuner, der i deres sagsbehandling anvender voksenudredningsmetodens sagsåbningsredskab, udredningsredskab samt redskabet til den samlede faglige vurdering af borgerens behov, skal ikke anvende funktionsevnemetoden samtidigt. Bekendtgørelsens § 4, stk. 7 og 8, skal dog altid anvendes af disse kommuner.


I korte træk går funktionsmetoden ud på følgende:

 1. Din sagsbehandler udsender et samtaleskema til dig, og det skal danne grundlag for en beskrivelse og en vurdering af din funktionsevne ved en efterfølgende dialog om dine problemstillinger og behov samt muligheder for kompensation. I samtaleskemaet skal indgå spørgsmål om, hvilke begrænsninger der er i de hverdagsfunktioner og -aktiviteter, som danner grundlag for, at du kan fungere som enkelt individ og som samfundsborger. Samtaleskemaet skal omfatte spørgsmål om:
  - Dine helbredsmæssige forhold,
  - dine sociale og arbejdsmæssige forhold og
  - barrierer i det omgivende samfund, som du kan støde imod. Dit eget bidrag til oplysning af sagen skal fremgå i beskrivelsen og i vurderingen af din funktionsevne.
 2. Der udarbejdes i fællesskab mellem dig og din sagsbehandler en sammenfatning som afrunding på samtalen.
 3. Sammenfatningen indarbejdes i et aftaleskema, hvori sagsbehandleren noterer, hvad der videre skal ske.
 4. Sagsbehandleren sender en kopi af aftaleskemaet sammen med en kopi af sammenfatningen og det udfyldte samtaleskema til dig. 
 5. Hvis du er uenig i beskrivelsen eller vurderingen af funktionsevnen i det sendte materiale, skal sagsbehandleren tage stilling til, om der er grundlag for at fastholde beskrivelsen eller vurderingen på trods af uenigheden. Hvis sagsbehandleren beslutter at fastholde beskrivelsen eller vurderingen, skal dine bemærkninger tilføjes, således at de kan indgå i den samlede vurdering af funktionsevnen.
 6. Det er kommunen/sagsbehandleren, der træffer afgørelse om bevilling af handicapkompensation. Dette sker således på baggrund af en beskrivelse og en vurdering af din funktionsevne. Ved vurderingen af funktionsevnen skal kommunen på baggrund af den samlede udredning rådgive dig om, hvilke ydelser der kan bevilges.

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30
OBS. Grundet skærpede Corona-restriktioner, sidder DUKHs konsulenter hjemme og tager imod opkald. Telefonnumrene vil hver dag fremgå af vores hjemmeside forside under Ring til os.


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk