Overskrift:

Rehabiliteringsplan / rehabiliteringsteam

Tekst:

Din sag skal behandles på et møde i Rehabiliteringsteamet, såfremt du er:

  1. visiteret til kategori 3 (SDP § 13 d). (se under menupunktet ”visitering/kategorisering)
  2. visiteret til et jobafklaringsforløb (LAB §109)

Den sagsbehandler skal sammen med dig udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del (1. del) til brug for mødet i rehabiliteringsteamet. Planen skal have fokus på dine beskæftigelsesmål, ressourcer m.v. og udarbejdes i samarbejde med dig.


Kommunens rehabiliteringsteam består af repræsentanter for beskæftigelses- sundheds- og social- og undervisningsområdet samt en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion.


Du skal selv deltage i mødet sammen med din sagsbehandler.


På baggrund af mødet afgiver rehabiliteringsteamet en indstilling om, hvilken indsats du skal have. Kommunen træffer på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling afgørelse i sagen.


Når sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet udpeger kommunen en koordinerende sagsbehandler, som i samarbejde med dig derefter udarbejder rehabiliteringsplanens indsatsdel – med andre ord 2. del af planen, som består af en plan for det videre forløb – altså selve indsatsen.

Bemærk, at kommunen kan tilbyde, at rehabiliteringsplanens indsatsdel kan erstattes af en helhedsorienteret plan. Dette gælder dog udelukkende borgere med komplekse og sammensatte problemer, som har eller skal have flere forskellige planer, der kræver koordinering. Denne gruppe af borgere kan tilbydes at deres forskellige handle-/indsatsplaner erstattes af én helhedsorienteret plan. Borgeren skal selv give samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan. Reglerne fremgår af LAB, § 40. 

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30
OBS. Grundet skærpede Corona-restriktioner, sidder DUKHs konsulenter hjemme og tager imod opkald. Telefonnumrene vil hver dag fremgå af vores hjemmeside forside under Ring til os.


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk