Persondatapolitik

1.    Generelle bestemmelser

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet behandler og sikrer dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. Derudover ønsker vi at oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som borger, når vi håndterer dine personoplysninger.

1.1    Grundlæggende behandlingsprincipper

  • Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til borgere og ansatte.
  • Personoplysninger indsamles til udtrykkeligt angivne og saglige formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
  • Personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
  • Personoplysninger skal være korrekte, og der skal laves passende tiltag for at sikre at urigtige oplysninger berigtiges eller slettes.
  • Personoplysninger skal opbevares således, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i længere tid, end der er nødvendigt for at opfylde formålet.
  • Personoplysninger skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling, ligesom det skal sikres, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget.

2.     Personoplysninger i DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet er en selvejende institution under Social- og Ældreministeriet.


DUKH er etableret i henhold til servicelovens §15 og har til formål at bidrage til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap ved at yde gratis rådgivning og vejledning i enkeltsager og generelt at bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet.


2.1 Henvendelser på telefon og e-mail

DUKH tilbyder gratis og uvildig rådgivning på telefon og e-mail til mennesker med handicap, pårørende og andre kontaktpersoner jf. vores formål.


Når du kontakter DUKH telefonisk eller via vores kontaktformular på vores hjemmeside www.dukh.dk, registrerer vi en række nødvendige personlige oplysninger.


Formålet med at registrere disse oplysninger er at kunne yde en kvalificeret og målrettet rådgivning. Derudover bruger vi oplysningerne til at dokumentere kvaliteten af vores rådgivning, ligesom vi bruger oplysningerne til statistik.


Hvis du henvender dig på vegne af en anden, myndig person registrerer vi først personoplysninger, når der foreligger en fuldmagt eller en værgemålserklæring.

3.    Dine rettigheder

3.1    Du har ret til at få indsigt i dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem vi eventuelt har videregivet data til.


3.2    Du har ret til at få unøjagtige persondata berigtiget eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem berigtiget – dvs. at urigtige/forkerte oplysninger rettes. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.


I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette eller begrænse brugen af dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


3.3    Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

3.4 Anonymisering af personoplysninger

DUKHs data er omfattet af arkivloven, og afleveres derfor til Rigsarkivet hvert 5. år. Når vores data er afleveret, anonymiseres de i DUKHs system, og alle personoplysninger er dermed ikke længere tilgængelige.

4. Sikkerhed

DUKH har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. Ligeledes laves der på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning og back-up af data.


I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab, diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

4.1 Mail og kryptering

DUKH besvarer altid henvendelser via vores Rådgivningsportal, hvor der logges på med NemID, eboks eller sikkermail, og vi anbefaler altid, at du ligeledes benytter Rådgivningsportalen her på siden eller eboks, når du sender dokumenter til os. Vi fraråder ligeledes, at du sender e-mails med personfølsomme oplysninger fra din almindelige mal, som oftest ikke er sikker. Sker det alligevel, vil din mail blive slettet, når den er journaliseret og besvaret.


5.    Cookies

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer.


Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.


Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.


DUKH anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg som beskrevet herunder. Du kan læse mere om de specifikke cookies ved at trykke på cookie informationsknappen.
Du skal være opmærksom på, at du automatisk accepterer cookies, når du vælger at forsætte med at klikke rundt på hjemmesiden. Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende DUKHs hjemmeside, men du vil måske opleve, at der kan være funktioner, der ikke fungerer korrekt.


Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browserindstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.


Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org


5.1    Når du bevæger dig rundt på DUKHs hjemmeside

DUKH har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.


Formålet med at indsamle oplysningerne er, at DUKH kan bruge dem til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på vores hjemmeside. 


Vi kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind på en underside på hjemmesiden fra fx en søgemaskine.


Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med udvikling af hjemmesiden samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygning og formidling.


5.2   Tilmelding til DUKHs nyhedsmails

Ved tilmelding til DUKHs nyhedsbrev registreres den e-mailadresse, som du selv afgiver. Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket, som er nederst i hvert nyhedsbrev.


Kun enkelte medarbejdere hos DUKH har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder vi os løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer. De oplysninger bruger vi til at målrette indholdet af nyhederne.


Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement.


6.    Jobrekruttering i DUKH

Hvis du søger en opslået stilling i DUKH, registreres de kontaktoplysninger, som du har afgivet samt de dokumenter, fx CV og eksamensbeviser, som du sender.
Oplysningerne anvendes i forbindelse med rekrutteringsprocessen.


Det er udvalgte ansatte i administrationen, der behandler din ansøgning og sender den til det relevante ansættelsesudvalg. Ansøgninger slettes når stillingen er besat.


7. Klagemuligheder

DUKH har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.


Kontakt til databeskyttelsesrådgiver Merethe Laursen kan ske ved at sende en mail fra din eboks. Vælg ”Skriv ny mail” og søg på DUKH.


Ønsker du at klage over DUKHs behandling af dine personoplysninger kan du klage til:


Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk


Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk