Nyheder

Header:

Forslag til ny epidemilov – DUKH er blevet hørt i første høringsrunde

Kort Text:
Lige før jul fremsatte sundheds- og ældreministeren forslag til en ny epidemilov. Forslaget var forinden i høring, og DUKH satte i sit høringssvar fokus på retssikkerheden for DUKH’s målgruppe. Det reviderede forslag til ny epidemilov viser at svaret er blevet hørt.
Lang tekst:

Endnu en nedlukning af Danmark er i øjeblikket en realitet, mens der holdes øje med i hvordan mutationer af Corona-virussen spreder sig i samfundet, og tages stilling til, hvor længe de skærpede restriktioner skal gælde.


Situationen i foråret 2020 gjorde det nødvendigt at gennemføre en hasteændring af den gældende lovgivning om håndtering af epidemier i Danmark – en hasteændring der automatisk ophæves den 1. marts 2021.


Den nuværende situation gør det derfor meget relevant at dykke ned i det reviderede forslag til en ny epidemilov, som sundheds- og ældreministeren fremsatte et par dage før jul.


I høringssvaret til det første lovforslag efterlyste DUKH bl.a. en afklaring af centrale retssikkerhedsmæssige forhold såsom afgørelsesbegreberne, klagemulighederne og beføjelserne ved delegation. Helt konkret foreslog DUKH følgende i forhold til målgruppen af mennesker med handicap:

  • Øget fokus på inddragelse af pårørende generelt - og specielt i situationer med værger,
  • forøget fokus på kommunikation, og
  • ved brug af restriktionerne eller forbud, da større fokus på undtagelserne, som de beskrives i kommenteringen til lovforslaget.

Derudover gjorde DUKH i sit høringssvar opmærksom på det menneskelige aspekt og de store omkostninger der kan være forbundet med eksempelvis besøgsforbud. DUKHs konsulenter har i forbindelse med rådgivningen flere gange oplevet, at borgere med kognitive og psykiske udfordringer har haft meget svært ved at forstå, at hverdagen pludselig blev forandret og deres pårørende ikke længere kom på besøg.


Derfor opfordrede DUKH i sit høringssvar til at huske de konkrete og individuelle vurderinger og hensyn, som også er en del af retssikkerheden i Danmark. Og det er meget glædeligt at kunne konstatere af det nye lovforslag, at der er blevet lyttet til høringssvaret.


Individuelle hensyn til mennesker med handicap

I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag er der en række nye formuleringer i forhold til det tidligere forslag, der var i høring, og DUKH glæder sig særligt over, at mennesker med særligt behov og udfordringer nu er fremhævet som en gruppe, hvor der skal tages individuelle hensyn - bl.a. i forhold til besøgsrestriktioner.


Derudover hæfter DUKH sig ved, at klageinstans samt kommunernes og institutionernes roller og beføjelser ved delegation i højere grad er beskrevet.


Sidst men ikke mindst er der ændret på kravene til brug af magtforanstaltninger i forbindelse med gennemførelse og opretholdelse af foranstaltninger efter loven, hvilket DUKH også pegede på som en udfordring, så den nye lov ikke kolliderer med det regelsæt, der allerede findes på området for magtanvendelse.


Alt i alt er det glædeligt at kunne læse, at der er blevet lyttet til de opmærksomhedspunkter, som bl.a. DUKH fremhævede i høringsfasen.

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk