Nyheder

Header:

Ny bestyrelse i DUKH

Kort Text:
De nye medlemmer af DUKH’s bestyrelse er nu udpeget, og bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand i marts.
Lang tekst:

DUKH er en selvejende institution under Social- og Ældreministeriet med en bestyrelse som øverste ledelse. Valgperioden for DUKH’s bestyrelse er fire år, og den følger den kommunale valgperiode, hvorfor DUKH i år kan byde en række nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.


Bestyrelsesmedlemmerne kommer fra Danske Handicaporganisationer, KL og relevante ministerier, ligesom DUKH også har en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.


Navnene på de personer, der skal være med til at udvikle DUKH de kommende fire år, er netop blevet meldt ud, og det er en blanding af nye og ”gamle” ansigter. Således er der gengangere fra ministerierne, mens der er udpeget tre hele nye medlemmer fra Danske Handicaporganisationer, ligesom to af de tre medlemmer fra KL også er nye.


Den nye bestyrelse holder sit første møde i marts, hvor den konstitueres og den nye formand vælges. Udgangspunktet for den nye bestyrelses arbejde er i første omgang målplanen for 2022, som den tidligere bestyrelse står bag, men bestyrelsesmedlemmerne får dog alligevel rig mulighed for at komme med input og prioritere vigtige fokusområder.


DUKH’s nye bestyrelse:

Danske Handicaporganisationer:

  • Thorkild Olesen, Dansk Blindesamfund og formand for Danske Handicaporganisationer
  • Jackie Lehmann Hansen, Foreningen Danske DøvBlinde
  • Kirstin S. Eliasen, Landsforeningen Autisme

Kommunernes Landsforening:

  • Janet Marie Samuel, kontorchef i Center for Sundhed og Socialpolitik, Kommunernes Landsforening
  • Helle Stennicke, børne- og familiechef i Gentofte Kommune
  • Susanne Strandkjær, centerchef i Social- og Handicapcenter i Høje-Taastrup Kommune

Børne- og Undervisningsministeriet:

  • Rinze van der Goot, pædagogisk konsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Beskæftigelsesministeriet:

  • Peter Graversen, arbejdsmarkedsdirektør i Arbejdsmarkedskontor Syd

Social- og Ældreministeriet:

  • Trine Frederiksen, kontorchef i Kontoret for Handicap

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet:

  • Susanne Lund, socialfaglig konsulent og medarbejderrepræsentant

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk