Nyheder

Header:

Ny mulighed for opfølgning

Kort Text:
Fra 1. februar kan du bede om opfølgning, når du har modtaget rådgivning i DUKH.
Lang tekst:

DUKH har hvert år i omegnen af 5.000 rådgivninger, og rigtig ofte har henvenderen fået svar på sit spørgsmål gennem en enkelt rådgivning. Men nogle gange opstår der spørgsmål i kølvandet på rådgivningen – f.eks. fordi der er kommet nyt i sagen i form af en partshøring eller en afgørelse, eller fordi der har været møde med kommunen.


DUKH’s brugerundersøgelse viser derfor også, at der er en del borgere, som i den forbindelse ønsker sig en opfølgning hos den samme socialfaglige konsulent i DUKH. Og det bliver nu muligt fra den 1. februar.


Hidtil har det været sådan, at de socialfaglige konsulenter i DUKH efter endt rådgivning sender dig et resumé af rådgivningen, hvorefter rådgivningen afsluttes. Er der herefter opstået flere spørgsmål i relation til rådgivningen, har du skullet henvende dig på ny.


Nu bliver det imidlertid sådan, at du sammen med rådgivningsresuméet og den afsluttende mail modtager et link til en opfølgningsformular, som udfyldes ved ønske om opfølgning.


Du klikker simpelthen bare på linket i mailen, logger ind på rådgivningsportalen og udfylder formularen. Opfølgningsformularen indeholder allerede dine stamoplysninger, og det er derfor blot et spørgsmål om at vælge, om du ønsker opfølgning, fordi der er opstået flere spørgsmål i forhold til den rådgivning, du har modtaget, eller om der er sket nyt i sagen – f.eks. at der er kommet en afgørelse.


Når du sender formularen ind, vil den gå direkte til den socialfaglige konsulent, som du tidligere har talt med, så du dermed ikke skal forklare tingene flere gange.


I sager, hvor den socialfaglige konsulent vurderer, at der er behov for et længevarende rådgivningsforløb – altså flere rådgivningssamtaler – vil vi også gøre brug af den nye opfølgningsmetode. I praksis betyder det, at vi teknisk afslutter rådgivningen efter hver samtale, og i det resumé, vi sender til dig, er der et link, som du gør brug af for at få den næste rådgivningssamtale.

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk