Nyheder

Header:

Servicehunde – ingen adgang

Kort Text:

Ligebehandlingsnævnet har i tre sager afgjort, at der er tale om indirekte forskelsbehandling, når en person med handicap ikke må gøre brug af sin servicehund.

Lang tekst:

Ligebehandlingsnævnet har i den seneste tid afgjort tre sager, hvor mennesker med handicap har fået afvist at tage deres servicehund/førerhund – som ellers er afgørende for, at personerne kan fungere på lige fod med andre – med på henholdsvis sygehuset, på restaurant og på arbejdspladsen.


Ligebehandlingsnævnet har i alle sager fundet, at der er tale om indirekte forskelsbehandling og de berørte personer er blevet tilkendt godtgørelse.


I den ene af sagerne, hvor en person med kronisk PTSD fik afslag på at tage sin servicehund med ind i akutmodtagelsen, har sygehuset desuden efterfølgende besluttet at ændre praksis, så der fremover skal være adgang til at medbringe servicehunde og førerhunde i forbindelse med ambulant behandling og besøg hos indlagte patienter.


I de to øvrige sager, som Ligebehandlingsnævnet for nyligt har afgjort, blev der givet godtgørelse til de berørte – en kvinde, som ikke kunne deltage i en julefrokost, fordi restauranten afviste, at hun måtte tage sin servicehund med ind, og blind medarbejder, som blev pålagt restriktioner i forhold til brugen af sin førerhund, fordi en kollega havde allergi.


I DUKH’s rådgivning møder vi også med jævne mellemrum spørgsmål om servicehundes/førerhundes adgang – og ikke mindst de gener, det medfører, hvis adgangen ikke gives. Derfor glæder det DUKH, at Ligebehandlingsnævnte har truffet afgørelser i tre sager, som udspringer af tre meget forskellige situationer men har rod i samme problemstilling. Ligebehandlingsnævnets afgørelser i disse sager er med til at give klare fingerpeg om, hvornår der er tale om indirekte forskelsbehandling og dermed og en forringet retssikkerhed. 

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk