Rådgivning i DUKH

Få rådgivning i DUKH

De socialfaglige konsulenter i DUKH rådgiver mennesker med handicap, deres pårørende samt kontakt- og fagpersoner om spørgsmål i relation til retssikkerhed.


Du kan både ringe og skrive til os, hvis du ønsker rådgivning - klik på billedet for at se vejen gennem DUKH i større format:

Slide1

Du kan også læse mere om, hvordan rådgivningen foregår. ved at åbne fanerne herunder, ligesom du kan se DUKH's videoer om, hvordan du giver samtykke, når du har kontaktet os telefonisk, og bruger DUKH's kontaktformular, hvis du vil skrive til os.

Overskrift:

Hvem kan få rådgivning i DUKH?

Tekst:

DUKH yder gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og personlighedsforstyrrelser.


Derudover yder DUKH også rådgivning til pårørende og andre kontaktpersoner – dog skal du have en fuldmagt, hvis du ønsker konkret rådgivning på vegne af en anden, myndig person.


Hvornår kan du bruge DUKH?

Det er din kommunes opgave at vejlede dig om dine muligheder og retten til konkrete ydelser, ligesom det er din kommune der træffer afgørelserne i din sag. Det vil derfor ofte give mening at søge rådgivning i kommunen, inden du kontakter DUKH.


DUKH rådgiver om reglerne i forhold til de enkelte ydelser, sagsgange og sagsbehandlingsregler samt klagemuligheder, så du kan komme videre med din sag og samarbejdet med din sagsbehandler.


DUKH kan ikke bevilge ydelser, træffe/ændre afgørelser eller være bisidder/partsrepræsentant i din sag.


Overskrift:

Får jeg rådgivning med det samme - eller er der ventetid?

Tekst:

Når du ringer eller skriver til DUKH, bliver din henvendelse og dine spørgsmål i første omgang registreret i vores system. I DUKH er vores socialfaglige konsulenter specialiserede i tre fagområder, arbejdsmarkedsområdet, børnefagområdet og voksenfagområdet. Når din henvendelse er registreret, går din sag til det relevante område, hvor en socialfaglig konsulent forbereder sig på dine spørgsmål inden du bliver kontaktet.


Vores udgangspunkt er, at du skal have rådgivning så hurtigt som muligt - som regel hører du fra os inden for 5 arbejdsdage. Men efterspørgslen på rådgivning kan i perioder betyde, at der kan gå op til 15 arbejdsdage før vi kontakter dig. Det gør sig særligt gældende i sommerferien, påsken og julen, hvor DUKH holder lukket de tre dage op til påske og mellem jul og nytår.


Overskrift:

Hvilke oplysninger har DUKH brug for?

Tekst:

DUKH har brug for de oplysninger om din sag, som er relevante for at kunne bevare dine spørgsmål. Det er derfor forskelligt fra sag til sag, men typisk vil der være tale om en række praktiske oplysninger:

  • Hvem drejer sagen sig om
  • Hvilket handicap har den pågældende
  • Hvilken kommune bor pågældende i

Derudover skal du give os en kort gennemgang af sagen og dine spørgsmål, så vi sammen kan indsnævre, hvad du ønsker rådgivning om. Måske er der også relevante sagsakter, som vi vil kunne have gavn af at se. Det spørger den socialfaglige konsulent ind til - og du skal kun sende noget til os, hvis vi konkret beder dig om det.


Hvis du ringer eller skriver for en anden, myndig person, har vi altid brug for en fuldmagt, inden vi kan registrere oplysningerne. Hvis du er værge, skal vi bruge en kopi af værgebeskikkelsen

Overskrift:

Hvad bruger DUKH mine oplysninger til?

Tekst:

Når du søger rådgivning i DUKH registrer vi en række oplysninger i vores it-system. Vi registerer dit navn, cpr. nummer og telefonnummer, så vi kan finde din sag igen, hvis du har brug for yderligere rådgivning, på et senere tidspunkt. Disse oplysninger anonymiseres efter 5 år.


Derudover registrerer vi en række oplysninger om sagen, for eksempel hvilket lovgivningsområde og handicap, der er tale om, samt hvilken kommune, du bor i. Disse oplysninger bruger vi til at indsamle viden om handicapområdet og udarbejde statistik, som skal bidrage til at oplyse om udviklingen på området.


Hvis du vil vide mere om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du læse vores Persondatapolitik.

Overskrift:

Samtykke til registrering af oplysninger

Tekst:

Når du ringer til DUKH informerer vi dig om, at vi registrerer en række oplysninger om dig og din sag. Vi får dermed et mundtligt samtykke til registreringen, men vi har efterfølgende behov for, at du bekræfter dit samtykke skriftligt.


Det foregår på den måde, at du modtager en mail med et link. Når du klikker på linket kommer du ind på Rådgivningsportalen, hvor du logger på med dit NemID. 


Under Mine beskeder kan du bekræfte samtykket, og det vil også være her, du vil kunne modtage beskeder fra DUKH i forbindelse med rådgivningen.

Overskrift:

Kan jeg få svar på skrift?

Tekst:

Når du skriver til os via vores hjemmeside, kan du bede om at få et skriftligt svar. 

Hvis du ønsker rådgivning i en kompliceret sag, eller hvis du har mange forskellige spørgsmål, vil det være hensigtsmæssigt, at vi ringer dig op i stedet for at svare dig skriftligt. Vi vil måske have brug for yderligere oplysninger, eller der kan være forhold, som er nemmere at behandle i telefonen. 

Selvom du har bedt om skriftligt svar, så kan det derfor godt være, at vi af forskellige årsager ikke har mulighed for at svare dig skriftligt. Derfor forbeholder os retten til at ringe dig op.

Der vil også være tilfælde, hvor vi sender dig et skriftligt svar efter den telefoniske rådgivning.

Overskrift:

Hvad koster rådgivningen?

Tekst:
Rådgivning og vejledning i DUKH er gratis.
Overskrift:

Kan jeg møde personligt op hos DUKH?

Tekst:
Langt størsteparten af vores rådgivninger foregår telefonisk. Det er dog også muligt at få personlig rådgivning.Ønsker du personlig rådgivning, skal du ringe på 76 30 19 30 og aftale et tidspunkt.
Overskrift:

Rådgivning til kommunale sagsbehandlere og kontaktpersoner

Tekst:

DUKH kan rådgive og give sparring til kommunale sagsbehandlere i "sager, der går i hårdknude", hvor det især er kommunikationen eller samarbejdet mellem kommunen og borgeren, der giver vanskeligheder. Her kan vi deltage som en uvildig part, der skal forbedre samarbejdet. Forudsætningen er dog, at borgeren giver samtykke.


Hvis det drejer sig om vejledning om regler og regelfortolkning henviser vi til Ankestyrelsen, hvor medarbejdere i kommuner kan søge generel vejledning både telefonisk og på e-mail.


DUKH rådgiver også kontaktpersoner, hjælpere, bostøtter og andre, der har kontakt med en borger med handicap, og som har brug for rådgivning. Forudsætningen er dog altid et samtykke fra borgeren.  Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-12.00
Tirsdag
09.00-12.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-12.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk