Udvidet rådgivning

Udvidet rådgivning

I de fleste tilfælde hjælper DUKH dig videre med en enkelt eller to rådgivninger i telefonen eller via Rådgivningsportalen. Men i nogle tilfælde vurderer vi, at der er behov for en længerevarende rådgivningsindsats - enten fordi der er retssikkerhedsmæssige problemer i din sag - eller fordi der er behov for at afklare, hvorvidt dette er tilfældet.
Her vil vi efter en konkret vurdering og samtykke fra dig tilbyde at undersøge sagen nærmere, herunder tage kontakt til din kommune.

Åben fanerne herunder og læs mere om vores længerevarende rådgivningsforløb - også kaldet udvidet rådgivning.

Overskrift:

DUKHs rolle i et længerevarende rådgivningsforløb

Tekst:

DUKH er en uvildig konsulentordning, som yder rådgivning og vejledning i sager mellem borger og myndighed med fokus på borgerens retssikkerhed. 


Det betyder, at vi er neutrale og ikke tager parti i en sag. Vi kan således ikke fungere som din bisidder eller partsrepræsentant, men omvendt er vi heller ikke myndighedens forlængede arm. I sager, hvor vi ”mægler” mellem borger og myndighed, tilstræber vi altid at rådgive begge parter om, hvordan samarbejdet bedst kommer til at fungere.


Som udgangspunkt giver DUKH ikke generel vejledning om lovgivningen på handicapområdet. Her vil vi henvise dig til at søge rådgivning i din kommune, som er forpligtiget til at vejlede dig om love og regler - det kaldes vejledningsforpligtelsen. 


Du kan søge rådgivning i DUKH hvis der er problemer i din sag, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunens afgørelse er korrekt. Men hvis du af den ene eller anden grund er afskåret fra at få generel vejledning i din kommunen, eller du er i tvivl  om kommunens vejledning, så kan du henvende dig til DUKH.

Overskrift:

Fokus på retssikkerhed

Tekst:

Vores fokus i længerevarende for er din retssikkerhed - altså om sagen er blevet behandlet i overensstemmelse med loven, og om du har fået de ydelser, som du har krav på ifølge lovgivningen. 

Vores udgangspunkt er derfor at afklare, om der er retssikkerhedsmæssige problemer i sagen. Når dette ikke længere er tilfældet, så vil afslutte sagen. 

Overskrift:

Sager med samarbejdsproblemer

Tekst:
Mange gange er DUKH inde i en sag, fordi der er samarbejdsproblemer mellem borgeren og myndigheden. Her er vores fokus som uvildig part at holde fokus på lovgivningen og medvirke til at forbedre samarbejdet mellem de to parter.
Overskrift:

Møder i kommunen, hjemmebesøg mm.

Tekst:
I mange længerevarende rådgivningsforløb giver DUKHs socialfaglige konsulent sparring og rådgivning i telefonen. Men vi kan også deltage i møder mellem dig og kommunen og/eller komme på hjemmebesøg. Det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-12.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk