Nyheder

Header:

Glem ikke de konkrete og individuelle vurderinger i ny epidemilov

Kort Text:
Forslaget til en ny epidemilov har netop været i høring, og det debatteres i disse dage mange steder. DUKH har afgivet sit høringssvar, som udover et retssikkerhedsmæssigt fokus minder om de individuelle vurderinger og hensyn. 
Lang tekst:

I foråret 2020 stiftede danskerne for første gang bekendtskab med Corona-virussen, som inden længe kom til at sætte sit præg på hele verden i hele 2020.  


Situationen i Danmark gjorde det nødvendigt at gennemføre en hasteændring af den gældende lovgivning på området – en hasteændring der automatisk ophæves den 1. marts 2021. 


Et nyt lovforslag har derfor været i høring, og debatten raser flere steder. DUKH har også haft forslaget i høring, og har i sit høringssvar fokus på de retssikkerhedsmæssige aspekter – ikke mindst i lyset af de praksiserfaringer, DUKH har gjort sig i de forgangne måneder. 


DUKH oplever en række forskelligheder kommunernes håndtering af påbud og restriktioner, og efterspørger derfor en afklaring af myndighedsrollen, ligesom klagemulighederne skal være tydelige. 


Husk det menneskelige aspekt 

Derudover oplever DUKH i forbindelse med rådgivningen, at der er store menneskelige omkostninger forbundet med eksempelvis besøgsforbud. Borgere med kognitive og psykiske udfordringer har haft meget svært ved at forstå, at hverdagen pludselig blev forandret og deres pårørende ikke længere kom på besøg.  


Derfor opfordrer DUKH i sit høringssvar også til at huske de konkrete og individuelle vurderinger og hensyn, som også er en del af retssikkerheden i Danmark. I kommentarerne til lovforslaget fremgår det da også, at det er muligt at fastsætte undtagelser ud fra individuelle hensyn, og DUKH understreger, at det er vigtigt at huske denne mulighed. 


Brug de regler, der allerede findes 

Derudover hæfter DUKH sig ved, at der foreslås nye regler i forhold til magtanvendelse. Der findes allerede et sæt regler i forhold til netop dette, og der er gennem længere tid arbejdet med at definere begreber. Derfor vil det give mening at formulere reglerne i den nye epidemilov i tråd med de eksisterende regler, så kommunerne ikke skal forholde sig til nye begreber og godkendelsesmyndighed.  


COVID-19 situationen har skabt et behov for nye regler og lovgivning, men for DUKH er det vigtigt at minde om et fokus på retssikkerhed, kommunikation og ikke mindst de særligt sårbare grupper, som oplever restriktionerne som en ændring af hele deres verden og livssituation. 


Læs DUKHs høringssvar her (åbner i nyt vindue). 

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
09.00-15.00
Tirsdag
09.00-15.00
Onsdag
09.00-15.00
Torsdag
09.00-15.00
Fredag
09.00-12.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk