Nyheder

Header:

Netværk for bisiddere og partrepræsentanter

Kort Text:
DUKH arbejder i øjeblikket med at etablere og facilitere netværk for bisiddere og partsrepræsentanter.
Lang tekst:

Formålet med DUKH er at bidrage til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør vi både gennem vores rådgivning, men også ved at formidle den viden, vi løbende får.


I vores rådgivning oplever vi, at borgerne mange gange har svært ved at gennemskue sagsbehandlingen og deres egen rolle. Det skaber usikkerhed og i værste fald mistillid til ”systemet”.


DUKH arbejder derfor i øjeblikket på at etablere og facilitere netværk for bisiddere og partsrepræsentanter, der arbejder med konkret at støtte borgerne i sagsbehandlingsprocessen.


DUKH er en uvildig konsulentordning, og det vil derfor ikke være DUKHs konsulenter, der trækker i arbejdstøjet som bisiddere eller partsrepræsentanter. Netværksaktiviteterne handler i stedet om undervisning af bisiddere og partsrepræsentanter, så DUKH kan bidrage til at klæde dem bedst muligt på til at hjælpe og støtte borgerne i samarbejdet og dialogen med kommunen.


Projektkonsulent Susanne Krogh arbejder lige nu med alle de indledende øvelser, som bliver omsat til konkrete planer og aktiviteter i løbet af efteråret 2020. 

Kontakt os

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Jupitervej 1 | 6000 Kolding 
mail@dukh.dksikkerpost@dukh.dk  
CVR: 26643058


fb-iconFacebook


Ring til os

76 30 19 30


Mandag
 09.00-13.00
Tirsdag
 09.00-13.00
Torsdag
 09.00-13.00
Fredag
 09.00-13.00


Tilgængelighedserklæring

Nyhedsmail fra DUKH

Fik du svar på dit spørgsmål?

Luk